Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Objavljuje

  POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA

Redni broj javne nabavke 09/2013

 za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti, za radove na Rekonstrukciji trotoara, parkinga i rampe u ulici Lenjinovoj u Bačkom Petrovcu

   Predmet javne nabavke su radovi na rekonstrukciji trotoara, parkinga i rampe u ulici Lenjinovoj u Bačkom Petrovcu, prema opisima i količinama preciziranim u konkursnoj dokumentaciji.

   Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja ispunjavaju uslove propisane u članu 75, 76 i 77. Zakona o javnim nabavkama.

   Konkursna dokumentacija se može preuzeti lično u prostorijama naručioca na adresi DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE, PUTNU PRIVREDU I KOMUNALNE DELATNOSTI OPŠTINE BAČKI PETROVAC, ul. Kolarova br. 6, Bački Petrovac u kancelariji broj 7 ili putem internet adrese : www.backipetrovac.rs   kao i na Portalu javnih nabavki.

-----
Ceo poziv preuzmite ovde . 

 

ZAIZBORE2020

Plakat PROGRAM SNS 2021 web1

sergej ćetković web

JAZAVAC2

Преузимање докумената

SREDNJOROCNI PLAN2

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви