Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 016-4/73-2018
Дана: 15.03.2018. године
Бачки Петровац

На основу чл. 34. Одлуке о Општинском већу Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 12/2012) и чл. 87. т. 8. Статута Општине Бачки Петровац – пречишћени текст („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014), поводом разматрања предлога закључка о поништавању Јавног позива за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац у 2018. години, Општинско веће Општине Бачки Петровац, на својој 45. седници, одржаној дана 15.03.2018. године, једногласно је донело следећи

 

З А К Љ У Ч А К

 

П о н и ш т а в а  с е  Јавни позив за учешће на конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији Општине Бачки Петровац у 2018. години, бр. 016-4/34-2018 од 2.03.2018. године, објављен на званичној интернет страници Општине Бачки Петровац дана 09.03.2018. године и у недељном листу ,,Хлас Људу“ дана 10.03.2018. године, због формалних и материјалних недостатака.

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

   Срђан Симић

 

 

Преузимање докумената

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED)
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

logo csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih