Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vesti

На основу члана 16. став 1.  Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст), у име председнице Комисије за признања СО-е Бачки Петровац, покрећем поступак за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2017. годину те Спортског признања за 2016. годину.

 Услови, које морају испуњавати кандидати за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања, су објављени у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2013 - Одлука о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац – пречишћени текст. Службени лист Општине Бачки Петровац је објављен на службеном сајту Општине Бачки Петровац www.backipetrovac.rs

 Иницијативне предлоге кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања могу поднети јавна предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, група грађана и појединци, одборници Скупштине општине Бачки Петровац, државни органи и органи локалне самоуправе.

 Јавна признања Општине Бачки Петровац се могу доделити заслужним појединцима и постхумно.

 Одлуку о додели Награде Општине Бачки Петровац и Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2017. годину и Спортског признања за 2016. годину Скупштина општине Бачки Петровац ће донети  у октобру текуће године а награде ће бити додеЉене на Свечаној седници Скупштине општине која се одржава сваке године поводом Дана Општине Бачки Петровац.

 Иницијативне предлоге кандидата за јавна признања Општине Бачки Петровац се могу поднети у писменом облику (уз адекватно образложење) лично – предајом предлога у пријемној канцеларији Општинске управе Општине Бачки Петровац (у приземљу) или путем поште, најкасније до 04.09.2017. године, на адресу:

- КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, ул. Коларова бр. 6, 21 470 Бачки Петровац.

            Достављајући  наведени позив, с поштовањем.

                                                                               

                                                                                                    П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                                                                                      др Јан Шуљан, с.р.