Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

П р е д с е д н и к

Број: 016-3/16-2020-02

Дана: 07.09.2020. године

Бачки Петровац

 

 

  • ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ДРУГИМ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА
  • УСТАНОВАМА И ЈАВНИМ СЛУЖБАМА
  • УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА
  • ГРУПАМА ГРАЂАНА
  • ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
  • ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

 

 

ПРЕДМЕТ: Позив за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац и Спортског признања  

 

 

            На основу члана 16. став 1. Одлуке о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст) („Службени лист Општине Бачки Петровац“, бр. 10/2013), покрећем поступак за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац и Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2020. годину те Спортског признања за 2019. годину.

 

            Услови, које морају испуњавати кандидати за доделу наведених јавних признања Општине Бачки Петровац, су садржани у Одлуци о награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст), која је објављена на званичној интернет презентацији Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Иницијативне предлоге кандидата за доделу награде, посебног јавног признања и спортског признања могу поднети јавна предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, група грађана и појединци, одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.

 

Одлука о додели награде и посебног јавног признања за 2020. годину и спортског признања за 2019. годину доноси Скупштина Општине Бачки Петровац на предлог Комисије за признања а додела истих ће бити реализована на Свечаној седници Скупштине Општине Бачки Петровац која се традиционално одржава поводом Дана Општине Бачки Петровац 15. октобра.

            Иницијативе, односно предлози се подносе у писаном облику уз адекватно образложење лично преко пријемне канцеларије Општинске управе Општине Бачки Петровац или путем поште, најкасније до 15.09.2020. године, на адресу: КОМИСИЈА ЗА ПРИЗНАЊА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ, Коларова 6, Бачки Петровац.

            С поштовањем.

                                                                               

                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К

                                                                                                                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ      

                                                                                                др Јан Јованкович, с.р.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac