Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni  poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog  informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini i izradu predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija)

REPUBLIKA SRBIJA
AP VOJVODINA
OPŠTINA BAČKI PETROVAC
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 016-1/30-2018
Dana: 08.05.2018. godine
Bački Petrovac

 

 

Na osnovu člana 24. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15. i 12/16-autentično tumačenje), i člana 19. 20. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14), i člana 13. stav 1. i 2. , Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br.2/2018), i Statuta opštine Bački Petrovac („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 1/2014), predsednik opštine Bački Petrovac je dana 08.05.2018. godine doneo:

 

REŠENјE
o imenovanju stručne Komisije za ocenjivanje projekata u oblasti javnog informisanja radi ostvarivanja javnog interesa na teritoriji opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

I

Imenuje se Komisija za ocenjivanje projekata podnetih na Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini i izradu predloga o dodeli sredstava (u dalјem tekstu: Komisija) u sastavu:

1. RADOJICA MALI novinar, direktor lokalnog radija u Beloj Crkvi, Bela Crkva Ul. Prizrenska br. 54. na predlog Udruženja elektronskih medija ComNet Subotica , A. Čarnojevića br. 3.2. DEJANA TUCIĆ Samostalni stručnjak-novinar iz Zrenjanina , Bagremova br.1.

 

3. ŽARKO MANDIĆ novinar i direktor preduzeća Lotel Plus d.o.o. Televizija Lotel Plus , iz Loznice ul. Miloša Pocerca br.8.

 

 II

Komisija na prvoj sednici bira predsednika Komisije.
Zadatak Komisije je:
1. da na osnovu Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini, izvrši stručnu ocenu pristiglih projekata i sačini obrazloženi predlog o raspodeli sredstava potpisan od strane svih članova Komisije i isti dostavi predsedniku opštine radi donošenja odluke o raspodeli sredstava.
Ocenjivanje projekata vrši svaki član Komisije nezavisno, za svaki projekat i po svakom od kriterijuma.
Komisija je dužna da na pismeni zahtev predsednika opštine, ukoliko uoči nepravilnosti ili greške, iste, u roku određenom u zahtevu, ispravi i tako ispravlјen predlog dostavi predsedniku opštine.
Komisija o svom radu vodi zapisnik.

III

Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja i biće objavlјeno na zvaničnom sajtu opštine Bački Petrovac www.backipetrovac.rs

Obrazloženje

Predsednik opštine Bački Petrovac raspisao je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bački Petrovac u 2018. godini.
Odredbama člana 24. Stav 3. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15 i 12/16 autentično tumačenje ), i odredbama člana 19. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da rukovodilac organa, koji je raspisao konkurs, rešenjem imenuje stručnu komisiju za ocenu projekata podnetih na konkurs, sa zadatkom da sačine predlog o dodeli sredstava sa obrazloženjem.
Odredbe člana 24. stav 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS“, br. 83/14 i 58/15), i odredbama člana 21. stav 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni Glasnik RS“ broj 126/14) između ostalog je propisano da se većina članova Komisije imenuje na predlog novinarskih i medijskih udruženja, ukoliko takav predlog postoji, a shodno članu 22. stav 1. Pravilnika, Komisija na prvoj sednici bira predsednika komisije.
Imajući u vidu izneto, a na osnovu pristiglih predloga pojedinaca –novinara i medijskih udruženja, za članove Komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava po napred navedenom pozivu, odlučeno je kao u dispozitivu Rešenja. 

           

 

                                                                                Predsednik opštine Bački Petrovac

                                                                                                SRĐAN SIMIĆ

 

Dokument za preuzimanje:

Rešenje o imenovanju komisije

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac