Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Јавни позиви и конкурси

Покрајински секретаријат за привреду и туризам је расписао јавни конкурс за доделу бесповратних средстава:

  1. Микро и малим привредним друштвима и предузетницима који своју делатност обављају у оквиру креативне економије за субвенционисање трошкова набавке репроматеријала у 2017. години.

Рок за подношење пријава је 04.09.2017.године.

Опширније: АПВ је расписала конкурсе за МСП, удружења и пољопривреднике

Опширније: Позив за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац,...

На основу члана 16. став 1.  Одлуке о Награди општине и осталим јавним признањима Општине Бачки Петровац (пречишћени текст), у име председнице Комисије за признања СО-е Бачки Петровац, покрећем поступак за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац, Посебног јавног признања Општине Бачки Петровац за 2017. годину те Спортског признања за 2016. годину.

Опширније: Позив за подношење иницијативних предлога кандидата за доделу Награде Општине Бачки Петровац,...

  1. Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Опширније: Oglas za za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016), и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, бр. 011-50/2017-02 од 20.07.2017. године, на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора Јавног комуналног предузећа

„Прогрес“ Бачки Петровац

Опширније: Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац

Скупштина Општине Бачки Петровац, на основу чл. 36. ст. 3. и 4. и чл. 39. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП „Комуналац“ Маглић бр. 011-51/2017-02 од 20.07.2017. године на својој XIV седници одржаној дана 20.07.2017. године, оглашава

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове

„Комуналац“ Маглић

Опширније: Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић

Raspisuje se Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog nadmetanja – licitacije, po tržišnim uslovima, i to sledećih nepokretnosti:

Dvosoban stan br. 11 na drugom spratu koji se sastoji od prostorija označenih br. 1-7 u površini od 57,49 m2 a kome stanu pripada i prostorija u podrumu označena br. 19 u površini od 6,25 m2 u dvospratnoj stambenoj zgradi u ul. 14. VUSB br 7-9, upisan u zknj. ul. br. 7048/11 KO Bački Petrovac, sagr. na parc. br. 1861 ...>

Опширније: Oglas za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

Na osnovu člana 35. i 36. Zakona o kulturi (Službeni glasnik RS, br. 72/2009) i  člana 22. i 23. Statuta Muzeja vojvođanskih Slovaka (dalje MVS), Upravni odbor MVS u Bačkom Petrovcu raspisuje

Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove:

Опширније: Konkurs za izbor direktora Muzeja vojvođanskih Slovaka

Овим Решењем врши се додела средстава за суфинансирање  пројеката у области јавног информисања на територији општине Бачки Петровац, а у складу са спроведеним јавним позивом  и на основу предлога Комисије, од 21.03.2017. године, на следећи начин:

Опширније: Решење о додели средстава за суфинансирање проjеката за остваривање јавног интереса у области...

Опширније: Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2017.годину намењених...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ намењених финансирању и суфинансирању:

I. Програма у области културе и уметности, које у оквиру својих програмских активности реализују организације или удружења током 2017. године, у укупном износу од 2.000.000,00 динара. Средства су предвиђена у Одлуци о буџету за 2017. годину Општине Бачки Петровац („Службени лист Општине Бачки Петровац“ бр.20а/2016) у разделу 4, глава 1 , функција 820 – услуге културе, програм 13, програмска класификација 1201- 0002, позиција 126, економска класификација 481 – дотације невладиним организацијама, културно-уметничка друштва;

Опширније: Јавни позив за доделу средстава из Буџета Општине Бачки Петровац за 2017.годину намењених...

Опширније: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora  u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...Raspisuje se Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac, čiji je korisnik Slovačko Vojvođansko Pozorište, u postupku prikupljanja pismenih ponuda, po tržišnim uslovima, i to:

Опширније: Oglas za davanje u zakup poslovno-kancelarijskog prostora u javnoj svojini Opštine Bački Petrovac...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви