Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Јавни позиви и конкурси

Опширније: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opština Bački Petrovac
OPŠTINSKO VEĆE
Komisija za davanje u zakup, otuđenje
i pribavlјanje nepokretnosti u
javnu svojinu Opštine Bački Petrovac
Broj: 46-3/2018-05
Dana: 23.03.2018. godine
Bački Petrovac

Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac, Komisija za davanje u zakup, otuđenje i pribavlјanje nepokretnosti u javnu svojinu  Opštine Bački Petrovac, na osnovu člana 3. Odluke o uslovima i postupku sprovođenja pribavlјanja i otuđenja neposrednom pogodbom, kao i davanja u zakup, pribavlјanja i otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac putem javnog nadmetanja i prikuplјanja pismenih ponuda („Službeni list opštine Bački Petrovac“, br. 4/14) i člana 3. Odluke o pokretanju postupka otuđenja nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac br. 011-3/2018-02 od 19.03.2018. godine („Službeni list Opštine Bački Petrovac“ br.2/2018), dana 23.03.2018. godine, raspisuje

O G L A S

za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac

u postupku javnog nadmetanja – licitacije

Опширније: OGLAS za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine Opštine Bački Petrovac u postupku javnog...

 

 

Republika Srbija                                                                                                                                                               

Autonomna Pokrajina Vojvodina

OPŠTINA BAČKI PETROVAC

OPŠTINSKO VEĆE

Komisija za ocenjivanje programa udruženja

Opštine Bački Petrovac

Опширније: PREDLOG za dodelu sredstava udruženjima za realizaciju programa od javnog interesa za Opštinu...

REPUBLIKA SRBIJA
Autonomna Pokrajina Vojvodina
Opštinska uprava Opštine Bački Petrovac
ODELjENјE ZA PRIVREDU, URBANIZAM, KOMUNALNO-STAMBENE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br.72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14)

o g l a š a v a

RANI JAVNI UVID

POVODOM IZRADE PLANA DETALJNE REGULACIJE BICIKLISTIČKE STAZE UZ KANAL OKM HS DTD NOVI SAD – SAVINO SELO U KO BAČKI PETROVAC

Опширније: Rani javni uvid povodom izrade plana detaljene regulacije biciklističke staze

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Комисија за оцењивање програма удружења
Општине Бачки Петровац
Број: 016-4/24-2018-3
Дана: 14.02.2018. године
Коларова 6, 21470 Бачки Петровац

Опширније: ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ...

Опширније: Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava po javnom pozivu za izbor korisnika za...OBAVEŠTENJE O PRODUŽETKU ROKA ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVA PO JAVNOM POZIVU ZA IZBOR KORISNIKA ZA DODELU 6 STAMBENIH JEDINICA U ZAKUP NA ODREĐENO VREME SA MOGUĆNOŠĆU KUPOVINE, NA TERITORIJI OPŠTINE BAČKI PETROVAC

Опширније: Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje prijava po javnom pozivu za izbor korisnika za...

Опширније: Javna prezentacija urbanističkog projektaOpštinska uprava Bački Petrovac, Odeljenje za privredu, urbanizam, komunalno stambene i inspekcijske poslove, na osnovu člana 63. stav 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS“, br.72/09, 81/09 - ispr., 64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14 i 145/14) i člana 83. stav 2. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja (“Službeni glasnik RS“, br.64/15), objavljuje:

Опширније: Javna prezentacija urbanističkog projekta

Опширније: Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica Na osnovu člana 9.i 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika, broj 016-1/322-2017-2, od 05.12. 2017. godine (u dalјem tekstu: Pravilnik), a u vezi Ugovorom o regulisanju prava i obaveza ugovornih strana u vezi sa izradom tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata u Republici Srbiji za rešavanje stambenih potreba izbeglica, u okviru Regionalnog stambenog programa – Stambeni program u Republici Srbiji, Potprojekat 7, br.  016-1/309-2017 od  23.11.2017. godine (u dalјem tekstu: Ugovor), zaklјučenog između Komesarijata za izbeglice i migracije (u dalјem tekstu: Komesarijat), Jedinice za upravlјanje projektima u javnom sektoru d.o.o. Beograd (u dalјem tekstu: JUP) i opštine Bački Petrovac, Komisija za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine u okviru Regionalnog stambenog programa,  Potprojekat 7-Komponenta 4 (u dalјem tekstu: Komisija za izbor korisnika), dana 08.decembra 2017. godine, objavlјuje

Опширније: Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Опширније: Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj...Raspisuje se oglas za javnu licitaciju u prvom krugu za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Bački Petrovac sledećim katastarskim opštinama: KO Maglić, KO Bački Petrovac, KO Gložan i KO Kulpin.

Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 12:00 sati, dana 15.12.2017.god.

Опширније: Oglas za javnu licitaciju za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавни позиви