Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник СО:

ЈАН ШУЉАН
(изабран на конститутивној седници СО-е, одржаној дана 09.06.2016. г.)

Заменица председника СО:

АНА ХУЂАНОВА

(изабран на конститутивној седници СО-е, одржаној дана 09.06.2016. г.)

Секретар СО:
дипл. прав. СВЕТОСЛАВ МАЈЕРА, 
(постављен на конститутивној седници СО-е, одржаној 09.06.2016. г.)

 

1. СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ  (ПОЛИТИЧКА ПРИПАДНОСТ И ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА)

1. Андреа Мандач, Б. Петровац (С С) – мандат верификован 16.11.2016.г.
2. Јарослав Данко, Б. Петровац (Д С) – мандат верификован 09.06.2016.г.
3. Здено Дивјак, Б. Петровац (С С) – мандат верификован 24.06.2016. г.
4. Ђура Говорчин, Б. Петровац (С Н С) – мандат верификован 24.06.2016. г.
5. Кристина Кевенска, Б. Петровац (Л С В) – мандат верификован 09.06.2016. г.
6. Ана Легињ, Б. Петровац (Г Г) – мандат верификован 24.06.2016. г.
7. Павел Марчок, Б. Петровац (Д С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
8. Татјана Деман-Јаворник, Кулпин (С Н! – С В!) – мандат верификован 26.10.2016. г.
9. Драгица Пејковић, Бачки Петровац (С Н С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
10. Јармила Пуцовски, Б. Петровац (Ј С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
11. Весна Спевакова, Б. Петровац (Г Г) – мандат верификован 19.07.2016. г.
12. Дарко Стојановић, Б. Петровац (Ј С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
13. Бранислав Келечевић, Б. Петровац (С Н С) – мандат верификован 08.09.2016. г.
14. Јан Шуљан, Б. Петровац (С Н С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
15. Властислав Урбанчек, Б. Петровац (Л С В) – мандат верификован 24.06.2016. г.
16. Верослава Сљука-Церовски, Б. Петровац (С Н С) – мандат верификован 26.10.2016. г.
17. Јан Бохуш, Гложан (Д С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
18. Ондреј Фекете, Гложан (Д С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
19. Ана Хуђанова, Гложан (С Н! - С В!) – мандат верификован 09.06.2016. г.
20. Павел Пагач, Гложан (Л С В) – мандат верификован 24.06.2016. г.
21. Павел Жембери, Гложан (С Н С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
22. Мирослав Чеман, Кулпин (Ј С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
23. Дарко Валентик (независни одборник) – мандат верификован 30.01.2017. г.
24. Бранислав Козаров, Кулпин (С Н С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
25. Александра Кралик, Кулпин (С П С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
26. Спасоје Проданов, Кулпин (Д С) – мандат верификован 24.06.2016. г.
27. Срђан Илијевски, Маглић (Ј С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
28. Борис Бркљач, Маглић (С Н С) – мандат верификован 28.12.2016. г.
29. Гавра Говорчин, Кулпин (С П С) – мандат верификован 26.10.2016. г.
30. Немања Појужина, Маглић (Ј С) – мандат верификован 09.06.2016. г.
31. Миланко Коларски, Кулпин (С Н С) – мандат верификован 29.09.2016. г.

 

2. ОДБОРНИЧКЕ ГРУПЕ ОБРАЗОВАНЕ ПРИ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

(за сада није формирана ни један одборничка група)

 

3. СТАЛНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ И ЧЛАНОВИ ИСТИХ

1. Комисија за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине: Милорад Поповицки, Мариена Станковић Кривак, Миле Нишић, Павел Жембери, Бранислав Козаров, Штефан Хансман, Матеја Ступар (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

2. Комисија за буџет и финансије: Валентик Дарко, Јан Бохуш, Рајко Перић, Душко Илић, Драгица Пејковић, Зузана Магловски - председница, Јарослав Халупка (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

3. Комисија за друштвене делатности: Наташа Червени, Павел Марчок, Богдана Кобиларов, Марија Андрашик, Јан Павлис (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

4. Комисија за прописе, представке и притужбе и примопредају дужности и службених аката: Драган Радишић, Ана Медоварски, Самуел Шуљан - председник, Верослава Сљука Церовски, Небојша Марушић (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

5. Комисија за кадровска питања и радне односе: Дарио Адамовић, Ондреј Фекете, Марица Стојановић - председница, Владимир Ковачевић, Мирослав Чањи (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године односно на 4. седници СО-е, дана 19.07.2016. године)

6. Комисија за административно – мандатна питања: Драгица Пејковић - председница, Ана Хуђанова, Јарослав Данко (изабрани на 3. седници СО-е, 24.06.2016. г.)

7. Комисија за питања располагања непокретним стварима у својини општине: Дарко Стојановић, Шћастко Дургала, Борис Бркљач - председник, Миланко Коларски, Даниел Спевак (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

8. Комисија за планове: Милан Анушјак - председник, Петер Бенка, Небојша Стојисављевић, Иван Тамаш, Аурела Шимудварац Лучи, Мирослав Частвен, Јан Варга (изабрани на 6. седници СО-е, дана 29.09.2016. године) 

9. Комисија за признања: Јармила Колар, Иштван Барањи, Ивана Муртин - председница, Јан Тордаји, Јан Сабо (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године)

10. Изборна комисија Општине Бачки Петровац: Милина Лабат – председница, Немања Миљевић – заменик председнице, Мартина Мартинко Саболчки – члан, Даниела Человски – заменик члана,  Кристина Бенка – члан, Винка Марјановић – заменик члана, Бранислав Кевенски – члан, Ондреј Бенка – заменик члана, Гавра Говорчин – члан, Татјана Адамовић – заменик члана,  Игор Симић – члан, Драгана Попадић – заменик члана, Јан Дубовски – члан, Ирена Илић – заменик члана,  Растислав Чапеља – члан, Мирослав Фабок – заменик члана,  Мирослав Татлиак – члан, Михал Спевак – заменик члана,  Светослав Мајера – секретар, Милина Кишгеци – заменик секретара (изабрани на 3. седници СО-е, дана 24.06.2016. године односно на 4. седници СО-е, дана 19.07.2016. године)

11. Комисија за именовања Скупштине општине Бачки Петровац: Милан Анушјак – председник, Ана Ђемровски – члан, Душан Рашета – члан, Кристина Бенка – члан, Растислав Лабат – члан (именовани на 14. седници СО-е, 20.07.2017. године)

 

4.  ПОСЕБНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. Савет за праћење етичког кодекса: Борислав Цакић, Јарослав Андрашик, Катарина Мелегова-Мелихова - председница, Зденко Хорват, Јарослав Макиш (изабрани на 8. седници СО-е, 01.02.2013. г.).

2. Савет за младе: Јасмина Куштра, Ивана Муртин, Владимир Фабри, Хана Танцикова, Ивана Илић - председница, Мартин Ширка, Јасмина Ковачевић (изабрани на 6. седници СО-е, 29.09.2016. г. одн. 7. седници СО-е, 26.10.2016. г.)

3. Савет за родну равноправност: Ана Легињ - председница, Вјера Мишковицова, Блажена Анушјакова, Мариа Гашпаровска, Растислав Лабат, Јасна Ђого, Катарина Зорњанова (изабрани на 6. седници СО-е, 29.09.2016. г.)

4. 1. САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

Бранка Штрба (представница Срба), Милош Бекић (представник Срба), Катарина Мелегова-Мелихова (представница Словака), др. Самуел Человски (представник Словака), Татиана Вујачић (представница Словака), Драган Дражић (представник Хрвата), Мирослав Нецић (представник Рома),  (изабрани на 9. седници СО-е, 28.12.2016. године)

4. 2. САВЕТ ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 Срђан Симић – председник, Јан Шуљан, Милован Петровић, Зузана Тарноци, Вукашин Иванишевић, Јан Рибович, Растислав Лабат, Татјана Церовски, Мариа Ловреова, Власта Верле,  Јан Бохуш, Мирослав Чеман, Рајко Перић (изабрани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. године)

4. 3. САВЕТ ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 Јасна Шпрох, Валерија Фабиан, др Јована Шмања, Милина Кишгеци, др Соња Хархаји, др Јан Варга, Андреја Ракочевић, Зузана Пашић (изабрани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. године)

4. 4. ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

 Срђан Симић – командант, Јан Брна – заменик команданта, Владимир Спевак - начелник штаба, Ана Болдоцки-Илић, Милан Анушјак, Радомир Зотовић, Павел Зима, Биљана Дракулић, Ондреј Бовђиш, Душан Говорчин, Вукашин Иванишевић, Татиана Церовски, Љубомир Кабић, Душко Илић, Татиана Милина Туранова, Мирослав Јашко, Јан Ковач, Самуел Вало (постављени на 3. седници СО-е, одржаној дана 24.06.2016. године односно на 10. седници СО-е, одржаној 30.01.2017. године).

 

5. ПРИВРЕМЕНА РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

1. Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења

пољопривредног земљишта у Општини Бачки Петровац: Ондреј Бовђиш – председник, Милорад Јеличић – зам. председника, Мирослав Бењик - члан, Павел Паленкаш – члан, Даниел Спевак – члан, Ана Ђемровски - члан, Јурај Галамбош - члан (изабрани на 7. седници СО-е, одржаној 26.10.2016. године).

2. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Маглић: - Боривој Ћурчић – председник, Ана Струхар – зам. председника, Петар Станић – члан, Марија Шевић – зам. члана, Милорад Јеличић – члан, Славољуб Нинковић – зам. члана, Аурела Шимудварац – Лучи – члан, Мирослава Червена – зам. члана, Миле Нишић – члан, Мића Солеша – зам. члана, Винка Марјановић – члан, Коста Илић – зам. члана, Павел Паленкаш – члан, Крсто Јовановић – зам. члана (именовани на 26. седници СО-е, одржаној 26.02.2007. г. и 27. седници СО-е, одржаној 02.04.2007. г.)

3. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац –

к.о. Кулпин: - Марија Ђуриш – председница, Ана Струхар – зам. председнице, Славољуб Нинковић – члан (наделитељ), Србољуб Орловић – зам. члана, Петар Станић – члан, Јан Чапеља – зам. члана, Аурела Шимудварац-Лучи – члан, Мирослава Червена – зам. члана, Бранислав Цеснак – члан, Јан Халупка – зам. члана, Јан Трпински – члан, Владимир Зима – зам. члана, Стеван Коларски – члан, Мирослав Ступавски – зам. члана (именовани на 19. односно 42. седници СО-е, одржаној 29.12.2009.  односно 21.03.2012. године).

4. Комисија за спровођење поступка комасације земљишта у Општини Бачки Петровац – к.о. Бачки Петровац: - Марија Ђуриш – председница, Катарина Рашета – зам. председника, Миодраг Јакимовски – члан (наделитељ), Ђура Галамбош – заменик члана (помоћник наделитеља), Милорад Јеличић – члан, Србољуб Орловић – заменик члана, Јан Триашка – члан, Михал Дорча – заменик члана, Мирослава Червена – члан, Маја Червенак – заменик члана, Владимир Сикора – члан, Павел Тордаји мл. – заменик члана, Михал Спевак – члан, Данило Ракић – заменик члана, Павел Паленкаш – члан, Јан Бенда – заменик члана, Павел Варга – члан, Даниел Халупка – заменик члана (именовани на 16. седници СО-е, одржаној 30.12.2013. године, 29. седници СО-е, одржаној 25.09.2015. године, 30. седници СО-е, одржаној 27.11.2015. године односно на 7. седници СО-е, одржаној 26.10.2016. године). 

5. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини: Ондреј Бовђиш – председник, Предраг Бојанић – члан, Јурај Галамбош – члан, Јан Михаљ – члан, Андреј Спевак – члан, Емил Фејзулахи – члан, Андреј Варга – члан (именовани на 7.  односно 14. седници СО-е, одржаној 26.10.2016. односно 20.07.2017. године).

6. Радна група за одрживо управљање комуналним отпадом: Ондреј Бенка, Чедомир Рупар, Ондреј Срнка (именовани на 28. седници СО-е, одржаној 19.11.2010. године).

 

6.  ДИРЕКТОРИ  ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА, ОРГАНИЗАЦИЈА И СЛУЖБИ, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ВИЕРА КРСТОВСКИ, мастер учитељ – директора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац (именована на 22. седници СО-е, одржаној 28.11.2014. године);

АНА СПЕВАК, проф. словачког језика – в.д. директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу (именована на 14. седници СО-е, одржаној 20.07.2017. г., најдуже на период од годину дана, односно до 27.07.2018. г.);

ЉУБОМИР КАБИЋ, дипл. правник – в.д. директор ЈП за комуналне послове „Прогрес“ Бачки Петровац (именован на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. године, на период од 6  месеци од дана именовања, али не дуже од 28.09.2017. године);

АНА БОЛДОЦКИ-ИЛИЋ, лекар опште медицине – директор Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац (именована на 11. седници СО-е, одржаној 13.03.2017. г., на период од 4 године од дана именовања);

ЗУЗАНА ПАШИЋ, васпитачица – директор Предшколске установе „Вчиелка“ у Бачком Петровцу (сагласност на Одлуку Управног одбора ПУ, бр. 451/2016, од 10.10.2016. године на њено именовање дата од стране Покрајинског секретаријата за образовање, управу и националне заједнице, бр. 128-022-613/2016-01 од 22.09.2016. године);

БИЉАНА ДРАКУЛИЋ, дипл. психолог – в.д. директор Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац (именована на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. г., на период од 6 месеци од дана именовања, али не дуже од 28.09.2017. године);

ЈАН ПАВЛИС, проф. физичког васпитања – директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац (именован на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. године, на период од 4 године од дана именовања);

ДУШКО ИЛИЋ, дипл. економиста – в.д. директор Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић (именован на 13. седници СО-е, одржаној 09.06.2017. године, на период од 6 месеци од дана именовања а најдуже до 16.11.2017. године);

ПАВЕЛ ЧАЊИ, проф. ликовне уметности – директор Музеја војвођанских Словака (именован на 12. седници СО-е, одржаној дана 27.06.2013. г., на период од 4 године).

 

7. ЧЛАНОВИ УПРАВНИХ - ШКОЛСКИХ И НАДЗОРНИХ ОДБОРА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА, ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

- Чланови Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац:  Ана Хорват - председница, Мирослав Бекић, Маја Спевак, Др Самуел Человски, Станислава  Валентик (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)

- Чланови Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола" Бачки Петровац:  Ивана Везмар - председница, Јурај Червенак, Олина Дорчова (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)

- Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне послове „Прогрес“ Бачки Петровац:  Ана Сабова - председница, Властислав Урбанчек, Јарослав Спевак (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. г.)

- Чланови Надзорног одбора Јавног предузећа за комуналне и стамбене послове „Комуналац“ Маглић:  Биљана Дракулић – председница, Срђан Стојановић, Ана Дивјак (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. године)

- Чланови Управног одбора Позоришта „Slovenské vojvodinské divadlo“ Бачки Петровац: Кристина Кевенски - председница, Андреј Спевак, Катарина Мелегова-Мелихова, представник надлежног органа АП Војводине, Мирослава Блажић (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора Позоришта „Slovenské vojvodské divadlo" Бачки Петровац: Јана Копчок Гањи - председница, Виера Дорчова Бабјакова, представник надлежног органа АП Војводине (именовани на 8. седници СО-е, одржаној 16.11.2016. г.)

- Чланови Управног одбора Музеја војвођанских Словака: Јармила Ћендићова - председница, Владимир Валентик, Зденка Томан, Марија Андрашик, Др Јан Сабо (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. г. односно на 12. седници СО-е, одржаној 25.04.2017. г.)
- Чланови Надзорног одбора Музеја војвођанских Словака: Ана Сечова Пинћирова – председница, Татјана Вујачић, Јан Ђемровски (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. г.)

 - Чланови Управног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац: Јарослав Лепорис, Игор Балаж, Самуел Шуљан – председник, др Тихомир Ћетковић, Зузана Кулик (именовани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац" Бачки Петровац: др Татјана Вујачић – председница, Богдана Кобиларов, др Јована Шмања (именовани на 5. седници СО-е, одржаној 08.09.2016. године)

- Чланови Управног одбора „Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац“ Бачки Петровац: Зденка Томан - председница, Јана Лабат Станковић, Павел Бовђиш, Анђелка Савуљић, Растислав Лабат (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 29.09.2016. г.)
- Чланови Надзорног одбора „Центар за социјални рад Општине Бачки Петровац" Бачки Петровац: Богдана Кобиларов, Дејан Димитров - председник, Јања Бартош (именовани на 6. седници СО-е, одржаној 29.09.2016. г.)

- Чланови Управног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац:  Драган Дражић - председник, Јарослав Халупка, Ана Легињова, Јан Чани, Ивана Леварски (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. године)

- Чланови Надзорног одбора Туристичке организације Општине Бачки Петровац:  Предраг Бојанић - председник, Милана Анушић, Јан Макан (именовани на 4. седници СО-е, одржаној 19.07.2016. године)

- Чланови Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу: Ана Макишова, Мариена Корошова, Самуел Человски, Жељко Јелачић, Руженка Шимоњова Чернакова, Јана Копчокова, Драгана Половина, Јан Копчок, Јасна Лаћарак (именовани на XX седници СО-е, одржаној 08.07.2014. г., на 32. седници СО-е, одржаној 01.02.2016. г. односно на 9. седници СО-е, одржаној 28.12.2016. г.)

Чланови Школског одбора ОШ „Јан Чајак“ у Бачком Петровцу: Катарина Мелегова Мелихова, др Јарослав Данко, Божена Леварска, Јарослав Чиеп, Татиана Вујачић, Ана Ушјак, Властислав Урбанчек, Милушка Анушјакова Мајерова, Јан Бенда (именовани на 20. седници СО-е, одржаној 08.07.2014. г. односно на 30. седници СО-е одржаној  27.11.2015. г.);

- Чланови Школског одбора ОШ „Јан Амос Коменски“ у Кулпину: Катарина Коларова, Михал Довичин, Ана Францистиова, Маријета Попјованов, Даниела Халупкова, Тијана Чеман, Ана Коруниакова, Тодор Раданов, Бранислав Цеснак (именовани на 20. седници СО-е, одржаној 08.07.2014. г. односно 9. седници СО-е, одржаној 28.12.2016. г.)

- Чланови Школског одбора ОШ „Јозеф Марчок Драгутин“ у Гложану: Јармила Бохушова, Мариа Шулцова, Јармила Корчок, Марина Кришкова, Мариена Куришова, Владимир Бажаља, Ондреј Хлпка, Мариа Бартошова-Корчокова, Вјера Скленарова (именовани на 20. седници СО-е, одржаној 08.07.2014. г., на 23. седници СО-е, одржаној 29.12.2014. г., на 31. седници СО-е, одржаној 29.12.2015. г. , на 9. седници СО-е, одржаној 28.12.2016. г. односно на 14. седници СО-е, одржаној 20.07.2017.г.)

- Чланови Школског одбора ОШ „Жарко Зрењанин“ у Маглићу: Богумирка Жагрић, Ивана Везмар,  Немања Миљевић, Далиборка Михајило, Милка Антић, Славица Бркљач, Милада Станковић, Соња Антанасијевић, Весна Илић (именовани на 20. седници СО-е, одржаној 08.07.2014. г. , 31. седници СО-е, одржаној 29.12.2015. г. ,13. седници СО-е, одржаној 09.06.2017. године односно 14. седници СО-е, одржаној 20.07.2017.г.)


- Чланови Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац: Алена Пешкова, Мариа Андрашик, Мартина Мартинко Саболчки, Бранислав Кевенски, Владимира Дорчова Валтнерова, Дануша Нимет, Ана Лаћарак, Самуел Снида (именовани на 8. седници СО-е одржаној 16.11.2016. године)

 

8. ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

ВЛАДИСЛАВ ТАРНОЦИ, дипл. прав. из Новог Сада (постављен на 27. седници СО-е, одржаној 24.06.2015. г.).

 

9. МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

- Избори за чланове Савета Месне заједнице Бачки Петровац спроведени 08.12.2013. године;

- Избори за чланове Савета Месне заједнице Кулпин спроведени 24.04.2016. године;

- Избори за чланове Савета Месне заједнице Гложан спроведени 21.05.2017. године;

- Избори за чланове Савета Месне заједнице Маглић спроведени 22.12.2013. године.

Н а п о м  е н а :

- Подаци у Списку ажурирани закључно са 07.08.2017. године.

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

дипл. прав. Светослав Мајера, с.р.