Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Savet za zdravlje

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 4. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj VIII sednici održanoj dana 23.01.2019. godine, u s v o j i o

Опширније: IZVEŠTAJ O RADU SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC U 2018. GODINI

U skladu sa članom 19. stav 3. tačka 6. Poslovnika o radu Saveta za zdravlјe Opštine Bački Petrovac, Savet je na svojoj 7. sednici održanoj dana 10.12.2018. godine, d o n e o

Опширније: PLAN RADA SAVETA ZA ZDRAVLjE OPŠTINE BAČKI PETROVAC ZA 2019. GODINU

Upitnik se sastoji od 5 pitanja otvorenog tipa. Molimo Vas da odgovorite na svako pitanje u vidu kratkog sastava, sa maksimum do 250 reči. Odgovori bi trebalo da odražavaju Vaš stav o temama koje se obrađuju u upitniku. Oslonite se na Vaše profesionalno iskustvo, ali i lično iskustvo koje crpite iz života u Opštini Bački Petrovac.

U upitnik se ne unosi lično ime i prezime, već samo naziv i e-mejl adresa ustanove/ organizacije/ preduzeća/ udruženja iz kog dolazite.

Vaši odgovori neće biti povezani sa nazivom Vaše ustanove/ organizacije/ preduzeća/ udruženja odnosno oni neće biti dostupni istraživačima prilikom analize podataka, kao ni javnosti prilikom prikazivanja rezultata.

Preuzimanje

Na osnovu  člana 42. Zakona o pravima pacijenata (,,Službeni glasnik RS'', broj 45/13) Skupština opštine Bački Petrovac, na svojoj XXIII sednici održanoj dana  29.12.2014. godine,  donela  je

Опширније: Odluka o obrazovanju Saveta za zdravlјe - prečišćeni tekst

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL