Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Opština Bački Petrovac, u skladu sa odredbama čl. 32. i 34. Zakona o planskom sistemu Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 30/18), obaveštava zainteresovanu javnost o početku izrade Nacrta programa unapređenja zapošljivosti i zapošljavanja mladih u Opštini Bački Petrovac 2020 - 2023, u okviru projekta Podrška zapošljavanju mladih u dunavskom regionu južne Bačke koji finansira EU (IPA 2014) kroz program Podrške Evropske unije aktivnom uključivanju mladih, a koji kofinansira Vlada Republike Srbije.

Planirano je da Nacrt programa bude izrađen do septembra 2020. godine. Za potrebe izrade ovog Programa biće formirana radna grupa, koja će se tokom procesa izrade istog, konsultovati sa zainteresovanim stranama i ciljnim grupama. Opština Bački Petrovac će zainteresovanoj javnosti kao i formiranoj radnog grupi predstaviti nalaze ex-post analize prethodno važećih planskih dokumenata u ovoj oblasti kao deo polaznih osnova novog Programa.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac