Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Danas su Predsednik opštine Bački Petrovac dr Jan Sabo i Republički geodetski zavod podpisali Ugovor o izradi Programa komasacije i Glavnog projekta katastra nepokretnosti za građevinsko područje katastarskih opština Bački Petrovac, Kulpin i Maglić.