Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 29.11.2019. godine održana je 104. sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac, sa početkom u 08,00 časova, po pozivu predsednika Opštinskog veća Srđana Simića.
Pored Srđana Simića sednici su prisustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov i Predrag Bojanić. Sa sednice su odsustvovali sledeći članovi Opštinskog veća: Karol Verle, Milan Anušjak i Aleksandar Nakić.

Zapisnik je vodio sekretar Skupštine Opštine Bački Petrovac Rastislav Labat.
Osim članova Opštinskog veća sednici su prisustvovali i pomoćnik predsednika opštine za komunalne delatnosti Jasna Šproh, načelnik Opštinske uprave Opštine Bački Petrovac Jaroslava Čanji Jević, rukovodilac Odelјenja za opštu pravu, društvene službe i opšte zajedničke poslove Dušan Rašeta i rukovodilac Odelјenja za budžet, finansije i poresku administraciju Milena Nišić.
Sednicu je otvorio Srđan Simić, koji je sve prisutne pozdravio, nakon čega je usvojen sledeći dopunjen

 

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac u zonama;
2. Razmatranje predloga i donošenje Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac;
3. Razmatranje Predloga za odobrenje posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini, te donošenje rešenja o odobravanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini;
4. Pitanja i predlozi.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto Rešenje o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u Opštini Bački Petrovac u zonama, u predloženom tekstu.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneto je Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2020. godinu na teritoriji Opštine Bački Petrovac, u predloženom tekstu.
Povodom 3. tačke dnevnog reda, nakon rasprave, doneta su rešenja o odobravanju posebnih programa kojima se ostvaruje opšti interes u oblasti sporta u Opštini Bački Petrovac u 2019. godini u predloženom tekstu.
Povodom 4. tačke dnevnog reda vodila se diskusija u vezi dostavlјanja izveštaja o realizaciji projekta rekonstrukcije i sanacije evangelističke crkve u Magliću, dostavlјanja izveštaja o komasaciji u KO Bački Petrovac, sudskoj odluci koja se odnosi na predsednicu Komisije za komasaciju u KO Bački Petrovac, sudskoj odluci u vezi garaža koje koristi JKP „Progres“ Bački Petrovac, imenovanja novog nadzora za radove na evangelističkoj crkvi u Magliću, grejanja prostorija Slovačkog vojvođanskog pozorišta, Biblioteke „Štefan Homola“ Bački Petrovac i Turističke organizacije Opštine Bački Petrovac, kupovine mnjača, kao i u vezi problematike raspoređivanja novog radnika na radno mesto sekretara Opštinskog veća.
Nakon što su obrađene sve tačke dnevnog reda Srđan Simić se zahvalio prisutnima na saradnji i zaklјučio sednicu u 08,45 časova.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

sistem48
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Канцеларија за локални економски развој
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih