Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић је за 19.12.2016. године сазвао 13. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Симић Срђан, и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Накић Александар, Јан Мелег, Зотовић Радомир, Верле Карол, Бојанић Предраг, Анушјак Милан и Татјана Забунов.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

 

- усвајање записника са 12.седнице Општинског већа

1. Разматрање и утврђивање предлога Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2017 годину,

2. Разматрање и доношење Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву Општине Бачки Петровац,

3. Разматрање и утврђивање предлога Кадровског плана Општине Бачки Петровац за 2017.годину,

4. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину и Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе „Жарко Зрењанин“ Маглић,

5. Разматрање усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину и Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац,

6. Разматрање и усвајање Извештаја о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016 годину и Годишњег плана рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин,

7.  Разматрање и усвајање Плана и програма рада Здравствене установе Дом здравЉа „Бачки Петровац“ за 2016 годину, Финансијског плана за 2016 годину ИИ измена и Планско извештајне табеле за установе примерне здравствене заштите за период од 01.01 – 30.01.2016.године,

8. Разматрање и усвајање Програма пословања предузећа за 2017. годину ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац,

9. Разматрање и усвајање Програма пословања предузећа за 2017. годину ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић,

10. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Програма рада Скупштине општине Бачки Петровац за 2016 годину – по кварталима,

11. Разматрање и утврђивање предлога решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,

12. Разматрање и утврђивање предлога решења о именовању члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу,

13. Разматрање и утврђивање предлога решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,

14. Разматрање и утврђивање предлога решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан,

15. Разматрање и утврђивање предлога решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин,

16. Разматрање и утврђивање предлога решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин,

17. Разматрање и давање сагласности на Контролне листе Инспекције за заштиту животне средине општине Бачки Петровац,

18. Разматрање и доношење решења поводом Захтева за одређивање висине накнаде за рад ликвидационог управника и накнаде трошкова у вези са спровођењем ликвидације који је поднела ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац – у ликвидацији“ Бачки Петровац,

19. Разматрање и доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату реализације уговора,

20. Разматрање и доношење решења о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату накнаде посланичког додатка.

Након што је усвојен записник са 12.седнице чланови Општинског већа су једногласно утврдили предлог Одлуке о буџету Општине Бачки Петровац за 2017 годину и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Затим су донели једногласно Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву Општине Бачки Петровац. Након тога су чланови општинског већа усвојили Кадровски план Општине Бачки Петровац за 2017 годину, Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину и Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе “Жарко Зрењанин” Маглић, Извештај о реализацији годишњег плана рада школе за школску 2015/2016 годину и Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе „Јан Чајак“ Бачки Петровац, Извештај о реализацији годишњег плана рада за школску 2015/2016 годину и Годишњи план рада школе за школску 2016/2017 годину Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин, План и програм рада Здравствене установе Дом здравЉа „Бачки Петровац“ за 2016 годину, Програм пословања Финансијског плана за 2016 годину ИИ измена и Планско извештајне табеле за установе примерне здравствене заштите за период од 01.01 – 30.01.2016.године, Програм пословања предузећа за 2017. годину ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац и Програм пословања предузећа за 2017. годину ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић те проследили Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање.

 Чланови општинског већа су једногласно усвојили Извештај о извршењу Програма рада Скупштине Општине Бачки Петровац за 2016 годину – по кварталима. Након тога су утврђени предлози Решења о разрешењу члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, Решења о именовању члана Школског одбора Гимназије „Јан Колар“ са домом ученика у Бачком Петровцу, Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јозеф Марчок Драгутин“ Гложан, Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин, Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе „Јан Амос Коменски“ Кулпин и прослеђени Скупштини општине Бачки Петровац на даље разматрање и доношење. Затим је дата сагласност на Контролне листе Инспекције за заштиту животне средине Општине Бачки Петровац и донето је једногласно решење о висини накнаде за рад ликвидационом управнику ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац – у ликвидацији“ Бачки Петровац у висини од 15.000,00 динара месечно. Једногласно су донета и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату реализације уговора и Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве због обезбеђивања средстава за исплату накнаде посланичког додатка.

Председник општине Срђан Симић је 13. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 19.децембра 2016. године у 12,30ч.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac