Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 22.10.2020. године одржана је 8. (телефонска) седница Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Поред Јасне Шпрох контактирани су следећи чланови Општинског већа: Срђан Симић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовђиш, Саша Пећковски, Александар Накић и Гавра Говорчин.

Записник је сачинила Кристина Бенка Стојисављевић, секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седницу је по хитном поступку сазвао председник Општинског већа, тако што је свим члановима Општинског већа електронским путем послат предлог дневног реда са материјалом, ради разматрања, а секретар Општинског већа Општине Бачки Петровац је контактирао чланове Већа који су се изјашњавали поводом једне тачке дневног реда.

Д Н Е В Н И   Р Е Д

  1. Разматрање предлога и доношење Решења о давању на коришћење непокретности Прекршајном суду у Бачкој Паланци – одељењу суда у Бачком Петровцу.

 

Поводом 1. тачке дневног реда донето је Решење о давању на коришћење непокретности Прекршајном суду у Бачкој Паланци – одељењу суда у Бачком Петровцу.

НАПОМЕНА: Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом Извештају који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac