Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 29.07.2015. године сазвао 80. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.

Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок,заменик председника општине Бачки Петровац Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Гавро Говорчин и Катарина Мелегова Мелихова.

Осим чланова Општинског већа седници су присуствовали: Руководиоци Одељења у Општинској управи- Бошко Богуновић и Јан Јованкович, Душан Говорчин – в.д.начелник Општинске управе као и Тарноци Владислав – општински правобранилац.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање Извештаја о спроведеном јавном огласу за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац
2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу одлуке о буџету Општине Бачки Петровац у периоду од 01.01. – 30.06.2015 године
3. Разматрање и одлучивање поводом Вансудског поравнања које је поднео општински правобранилац Општине Бачки Петровац
4. Разматрање и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
5. Разматрање и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
6. Разматрање и доношење Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве
7. Питања и предлози

Чланови општинског већа су једногласно усвојили Извештаја о спроведеном јавном огласу за постављање начелника Општинске управе Општине Бачки Петровац и једногласно донели одлуку да се на место начелника Општинске управе постави кандидат Душан Говорчин, дипл.правник из Кулпина на период од пет година. Затим је једногласно усвојен Извештај о извршењу одлуке о буџету Општине Бачки Петровац у периоду од 01.01. – 30.06.2015 године и прослеђен Скупштини општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Након тога је прихваћено Вансудско поравнање између Петраш Јулије, Червењи Ане, Паулини Божане, Паулини Ане, Гржан Јосипа, Кичиња Ненада, Анић ане, Говорчин Светозара, Вукић Десанке, Дорић Илинке и Драча Чаманга, сви из Кулпина које заступа Вукадиновић Ненад адв.из Новог Сада са једне стране и Општине Бачки Петровац кога заступа Општински правобранилац са друге стране, ради исплате. Једногласно су донета и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве за Вансудско поравнање, исплата и враћање уплаћеног самодоприноса без основа и за накнаду нематеријалне штете настале од уједа паса луталица. 
Председник општине Павел Марчок је 80. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 29.јуна 2015. године у 11,00 ч.

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac