Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Portal javnih nabavki

Председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок је за 17.11.2015. године сазвао 86. седницу Општинског већа Општине Бачки Петровац.
Седници Општинског већа Општине Бачки Петровац су присуствовали председник Општине Бачки Петровац Павел Марчок заменик председника Општине Мирослав Чеман и чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац- Ђорђо Шарић, Самуел Вало, Владимир Сикора, Бранислав Кевенски, Катарина Мелегова Мелихова, Гавра Говорчин и Павел Жилаји.

На почетку седнице утврђен је следећи:

Дневни ред:

1. Разматрање и усвајање Извештаја о комасацији у к.о. Бачки Петровац,
2. Разматрање и усвајање Информације о преузетим обавезама на терет буџета Општине Бачки Петровац на основу судских и вансудских поравнања постигнутих од стране Правобранилашта Општине Бачки Петровац,
3. Разматрање и одлучивање поводом Закључка за давање сагласности за полагање НН електричног кабла и пролаз путем ради изградње базне станице Петроланд ,
4. Разматрање и усвајање Извештаја о пречем закупу пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2014 годину, 
5. Разматрање и усвајање Информације о реализацији инвестиција од посебног значаја за Општину Бачки Петровац,
6. Разматрање и усвајање Извештаја о раду и Финансијског извештаја ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период од 01.01.2015 године до 30.09.2015 године, 
7. Разматрање и одлучивање поводом Закључка који је поднело ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац,
8. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу в.д.директора Здравствене установе „Дом здравља“ Бачки Пезровац,
9. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању директора Здравствене установе „Дом здравља“ Бачки Пезровац, 
10. Разматрање и доношење Решења о другим изменама Решења о коришћењу и накнади трошкова службених мобилних телефона,
11. Разматрање и доношење одлуке поводом захтева СЗТР „Реqуием“Бачки Петровац, 
12. Разматрање и доношење одлуке поводом учествовања Општине Бачки Петровац у пројекту „Србија у ритму Европе“

Чланови општинског већа су једногласно усвојили Извештај о комасацији у к.о. општини Бачки Петровац и Информацију о преузетим обавезама на терет буџета Општине Бачки Петровац на основу судских и вансудских поравнања постигнутих од стране Правобранилашта Општине Бачки Петровац, те донели Закључак којим се су дали сагласност Теленор д.о.о. из Београда за полагање НН електричног кабла и пролаз путем ради изградње базне станице Петроленд на парцелама које су у власништву Општине Бачки Петровац. Такође су усвојили Извештај о пречем закупу пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац по Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта Општине Бачки Петровац за 2014 годину,Информацију о реализацији инвестиција од посебног значаја за Општину Бачки Петровац као и Извештај о раду и Финансијски извештај ЈП „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац за период од 01.01.2015 године до 30.09.2015 године те проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и усвајање. Након тога су одлучивали по Закључку коју је поднело ЈП “Дирекција за изградњу Бачки Петровац” Бачки Петровац и усвојили предлоге Решења о разрешењу в.д. директора и именовању директора Здравствене установе Дом здравља Бачки Петровац и проследили Скупштини Општине Бачки Петровац на разматрање и доношење. Затим су чланови већа донели Решење о другим изменама Решења о коришћењу и накнади трошкова службених мобилних телефона и донели одлуку поводом захтева СЗТР “Реqуием” из Бачког Петровца да им се исплате погребне трошкове по рачуну 07-15 за Дорча Зузану. Након тога је једногласно донета одлука да Општина Бачки Петровац учествује у пројекту “Србија у ритму Европе”.
Председник општине Павел Марчок је 86. седницу Општинског већа општине Бачки Петровац закључио 17.новембра 2015. године у 13,30х.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac

Архива - Јавне набавке