Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

grb opstine vestiDana 09.08.2019. godine održana je 91. (telefonska) sednica Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
Pored Srđana Simića kontaktirani su sledeći članovi Opštinskog veća: Jan Brna, Karol Verle, Milan Anušjak, Radomir Zotović, Jan Meleg, Tatjana Zabunov, Predrag Bojanić i Aleksandar Nakić - članovi.

Zapisnik je sastavio sekretar Opštinskog veća Rastislav Labat.
Sednicu je po hitnom postupku sazvao predsednik Opštinskog veća Srđan Simić, tako što je svim članovima Opštinskog veća elektronskim putem poslat predlog dnevnog reda sa pratećim materijalom, radi razmatranja, a sekretar Opštinskog veća je kontaktirao članove Opštinskog veća koji su se izjašnjavali povodom tačaka dnevnog reda.

D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o davanju podrške Opštoj zemlјoradničkoj zadruzi Ema agrag Bački Petrovac za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća od 17.07.2019. godine;
2. Razmatranje predloga i donošenje Zaklјučka o davanju podrške Zemlјoradničkoj zadruzi Seme Kulpin za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća od 17.07.2019. godine.

Pošto članovi Veća nisu imali primedbu na predložen dnevni red, isti su usvojili.

Povodom 1. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje podršku Opštoj zemlјoradničkoj zadruzi Ema agrar Bački Petrovac za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija, koji je objavlјen 17.07.2019. godine, i ujedno daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac da potpiše i overi izjavu predsednika opštine na obrascu prijave za javni konkurs.
Povodom 2. tačke dnevnog reda, jednoglasno je donet Zaklјučak, kojim Opštinsko veće Opštine Bački Petrovac daje podršku Zemlјoradničkoj zadruzi Seme Kulpin za apliciranje na Javni konkurs Kabineta ministra bez portfelјa zaduženog za regionalni razvoj i koordinaciju rada javnih preduzeća za realizaciju Programa podrške sprovođenju mera ravnomernog regionalnog razvoja kroz učešće države u ekonomsko-finansijskim podsticajima za zemlјoradničke i polјoprivredne zadruge u 2019. godini na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, a naročito u Nišavskom, Topličkom, Pirotskom, Jablaničkom, Pčinjskom upravnom okrugu i Autonomnoj Pokrajini Kosovo i Metohija, koji je objavlјen 17.07.2019. godine, i ujedno daje saglasnost predsedniku Opštine Bački Petrovac da potpiše i overi izjavu predsednika opštine na obrascu prijave za javni konkurs.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac