Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Na XII. sednici Opštinskog veća članovi su po usvojenom dnevnom redu razmatrali sledeće akta i doneli sledeće zaključke:
1. Utvrđen je predlog Rešenja o obrazovanju stručne Komisije za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Opštini Bački Petrovac. O ovom predlogu odlučuje Skupština opštine Bački Petrovac.
2. Donet je zaključak kojim je data saglasnost na novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi opštine Bački Petrovac.
3. Utvrđen je predlog Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji Opštine Bački Petrovac.
4. Utvrđen je predlog Odluke o osnivanju Saveta za ravnopravnost polova.
5. Donet je novi Poslovnik o radu Opštinskog veća Opštine Bački Petrovac.
6. Doneto je Rešenje o regresiranju autobuskih putnih karata učenika srednjih škola i studenata za mesec januar 2009. godine.
 

7. Razmatrani su predlozi i zaključci zborova građana naseljenog mesta Maglić održanih dana 6. decembra 2008. godine i 11. decembra 2008. godine.
8. Data je saglasnost na cene komunalnih usluga D.O.O. „Gloakvalis“ Gložan.
9. Razmotrili su problematiku vezanu za dalje postupanje sa objektom – magacinom koji se nalazi na uglu ulica XIV VUSB i Hmeljove a u vezi zaključka Izvršnog odbora Skupštine opštine Bački Petrovac, poslovni broj 06-8/165-2003-1 od 23. oktobra 2003. godine,
10. Razmotreno je 7 zahteva za materijalnu pomoć građana i organizacija.

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac