Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Центар за социјални рад општине Бачки Петровац је 20. и 21. децембра  реализовао доделу једнократне новчане помоћи у циљу задовољења егзистенцијалних потреба као подршка и помоћ породицама за превазилажење предстојећег зимског периода.

Циљне групе  корисника ове године су биле породице са децом, старачка самачка домаћинства без породичне подршке,  једночлане породице  којима је утврђена радна неспособност услед болести, а немају подршке од стрне неког другог члана домаћинства.  Породице које су обухваћене акцијом налазе се у систему социјалне заштите кроз остварено право на новчану социјалну помоћ. Акцијом је обухваћено 70 породица,  40 породица са децом, 21 породица самачких, старачких домаћинстава без породичне подршке, 9 једночланих породица саутврђеном радном неспособношћу а које немају подршку неког другог члана домачинства.  По породици опредељен је износ средстава од 5.000 динара. Новчана средства за ову акцију у износу од 350.000,000 хиљада планирана су и обезбеђена из буџета општине Бачки Петровац.