Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Menu

grb-opstine-vesti.png

Дана 18.09.2020. године одржана је III седница Скупштине Општине Бачки Петровац, са почетком у 10,00 часова, на позив председника Скупштине општине др Јана Јованковича.

Седници су присуствовали следећи одборници Скупштине општине: Јан Јованкович, Јан Шуљан, Татиана Вујачић, Драгица Пејковић, Верослава Сљука Церовски, Јан Чањи, Дарко Стојановић, Анна Стојановић, Мартина Мартинко Саболчки, Бранислав Хуђан, Ондреј Фекете, Бранислав Козаров, Лазар Попадић, Мирослав Чеман, Јармила Балажова, Драган Крчмар, Јелена Нинковић, Рајко Перић, Небојша Марушић, Срђан Илијевски, Жељко Босанчић, Момчило Гагић и Каролина Цхалупка.
Осим одборника Скупштине Општине Бачки Петровац седници су присуствовали и посланик Скупштине АП Војводине Јан Бртка, председница Општине Бачки Петровац Јасна Шпрох, заменик председнице општине Бачки Петровац Бачки Петровац Срђан Симић, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац Александар Накић, Срђан Стојановић, Ондреј Бовдиш, Саша Пећковски и Гавра Говорчин, секретар Скупштине Општине Бачки Петровац Растислав Лабат, руководилац Одељења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Рашета, руководилац Одељења за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове Душко Лукач, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Милена Нишић, директорка Словачког војвођанског позоришта Виера Крстовски, директорка Музеја војвођанских Словака Анка Сеч Пинћир, директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ у Бачком Петровцу Ана Спевак, директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, директор ЈКП „Комуналац“ Маглић Душко Илић, грађани и представници медија.
Председник Скупштине Општине Бачки Петровац др Јан Јованкович је поздравио све присутне и отворио седницу, након чега је усвојен следећи допуњен

 

Д Н Е В Н И  Р Е Д

 

- Усвајање записника са конститутивне и ИИ седнице Скупштине Општине Бачки Петровац, одржане 21.08.2020. године;

1. Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања, те доношење Решења о престанку мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Јармиле Пуцовски, предузетнице из Бачког Петровца;
2. а) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања, те доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Жељку Босанчићу, трговцу из Маглића;
б) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања, те доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Момчилу Гагићу, медицинском техничару из Кулпина;
в) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања, те доношење Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Каролини Цхалупка, дипл. економисти из Кулпина;
г) Полагање заклетве новоизабраних одборника Скупштине Општине Бачки Петровац, те њено потписивање;
3. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 2019. годину;
4. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи „Вчиелка“ у Бачком Петровцу;
5. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о одређивању правца државног пута који пролази кроз насеља на територији Општине Бачки Петровац;
6. Разматрање предлога, те доношење Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац;
7. а) Разматрање предлога, те доношење Одлуке о другим изменама Одлуке о радноправном статусу председника Скупштине Општине Бачки Петровац;
б) Разматрање предлога, те доношење Одлуке о другим изменама Одлуке о радноправном статусу заменика председника Скупштине Општине Бачки Петровац;
в) Разматрање предлога, те доношење Одлуке о измени Одлуке о радноправном статусу заменика председника Општине Бачки Петровац;
г) Разматрање предлога, те доношење Одлуке о измени Одлуке о платама чланова Општинског већа на сталном раду у Општини Бачки Петровац;
8. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомиру Кабићу из Новог Сада;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац Татјане Забунов из Бачког Петровца;
9. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац;
10. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић;
11. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата чланова Комисије за буџет и финансије из претходног сазива;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Комисије за буџет и финансије;
12. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата чланова Комисије за признања из претходног сазива;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Комисије за признања;
13. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине из претходног сазива;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине;
14. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата чланова Комисије за друштвене делатности из претходног сазива;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Комисије за друштвене делатности;
15. а) Разматрање предлога, те доношење Решења о престанку мандата чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у својини општине из претходног сазива;
б) Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац;
16. Разматрање предлога, те доношење Решења о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац;
17. Разматрање предлога, те доношење Решења о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац;
18. Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Савета за младе;
19. Разматрање предлога, те доношење Решења о избору чланова Савета за родну равноправност;
20. Разматрање предлога, те доношење Решења о образовању Стручне комисије за израду Годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки Петровац;
21. Разматрање предлога, те доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац;
22. Разматрање предлога, те доношење Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац;
23. Разматрање предлога, те доношење Решења о именовању председника, чланова и секретара Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница Општине Бачки Петровац;
24. Разматрање предлога, те доношење Решења о именовању председника, чланова и секретара Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница Општине Бачки Петровац;
25. Разматрање и усвајање Извештаја о резултатима избора за чланове Савета Месне заједнице Кулпин на изборима одржаним 21.06.2020. године;
26. Разматрање и усвајање Извештаја о раду Општинског савета родитеља Општине Бачки Петровац за школску, односно радну 2019/2020. годину, за прво и друго полугодиште;
27. Изјашњавање одборника о начину достављања и облику материјала за седнице Скупштине Општине Бачки Петровац;
28. Питања и предлози.

Најпре су без примедби усвојени записници са конститутивне и ИИ седнице Скупштине Општине Бачки Петровац, које су одржане 21.08.2020. године, након чега се прешло на разматрање појединих тачака дневног реда.
Поводом 1. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Јармиле Пуцовски, предузетнице из Бачког Петровца.
Поводом 2. тачке дневног реда донета су решења о потврђивању мандата одборника Скупштине Општине Бачки Петровац Жељку Босанчићу, трговцу из Маглића, Момчилу Гагићу, медицинском техничару из Кулпина и Каролини Цхалупка, дипл. економисти из Кулпина, након чега је уследило полагање заклетве новоизабраних одборника Скупштине Општине Бачки Петровац, те њено потписивање.
Поводом 3. тачке дневног реда донета је Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 2019. годину.
Поводом 4. тачке дневног реда донета је Одлука о изменама и допунама Одлуке о начину и условима регресирања трошкова боравка деце у Предшколској установи „Вчиелка“ у Бачком Петровцу.
Поводом 5. тачке дневног реда донета је Одлука о одређивању правца државног пута који пролази кроз насеља на територији Општине Бачки Петровац.
Поводом 6. тачке дневног реда донета је Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац.
Поводом 7. тачке дневног реда донета је Одлука о другим изменама Одлуке о радноправном статусу председника Скупштине Општине Бачки Петровац, Одлука о другим изменама Одлуке о радноправном статусу заменика председника Скупштине Општине Бачки Петровац, Одлука о измени Одлуке о радноправном статусу заменика председника Општине Бачки Петровац, као и Одлука о измени Одлуке о платама чланова Општинског већа на сталном раду у Општини Бачки Петровац.
Поводом 8. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомиру Кабићу из Новог Сада, као и Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Прогрес“ Бачки Петровац Татјане Забунов из Бачког Петровца.
Поводом 9. тачке дневног реда донето је Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац, као и Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Прогрес“ Бачки Петровац.
Поводом 10. тачке дневног реда донето је Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић, као и Решење о именовању чланова Надзорног одбора ЈКП „Комуналац“ Маглић.
Поводом 11. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата чланова Комисије за буџет и финансије из претходног сазива, као и Решење о избору чланова Комисије за буџет и финансије.
Поводом 12. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата чланова Комисије за признања из претходног сазива, као и Решење о избору чланова Комисије за признања.
Поводом 13. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине из претходног сазива, као и Решење о избору чланова Комисије за привреду, урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине.
Поводом 14. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата чланова Комисије за друштвене делатности из претходног сазива, као и Решење о избору чланова Комисије за друштвене делатности.
Поводом 15. тачке дневног реда донето је Решење о престанку мандата чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у својини општине из претходног сазива, као и Решење о избору чланова Комисије за питања располагања непокретним стварима у јавној својини Општине Бачки Петровац.
Поводом 16. тачке дневног реда донето је Решење о постављању команданта, заменика команданта, начелника и чланова Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Бачки Петровац.
Поводом 17. тачке дневног реда донето је Решење о избору председника и чланова Савета за јавну безбедност Општине Бачки Петровац.
Поводом 18. тачке дневног реда донето је Решење о избору чланова Савета за младе.
Поводом 19. тачке дневног реда донето је Решења о избору чланова Савета за родну равноправност.
Поводом 20. тачке дневног реда донето је Решење о образовању Стручне комисије за израду Годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у Општини Бачки Петровац.
Поводом 21. тачке дневног реда донето је Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Бачки Петровац.
Поводом 22. тачке дневног реда донето је Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Бачки Петровац.
Поводом 23. тачке дневног реда донето је Решење о именовању председника, чланова и секретара Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница Општине Бачки Петровац.
Поводом 24. тачке дневног реда донето је Решење о именовању председника, чланова и секретара Другостепене комисије за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница Општине Бачки Петровац.
Поводом 25. тачке дневног реда усвојен је Извештај о резултатима избора за чланове Савета Месне заједнице Кулпин на изборима одржаним 21.06.2020. године.
Поводом 26. тачке дневног реда усвојен је Извештај о раду Општинског савета родитеља Општине Бачки Петровац за школску, односно радну 2019/2020. годину, за прво и друго полугодиште.
Поводом 27. тачке дневног реда одборници Скупштине Општине Бачки Петровац су се изјаснили да се убудуће позив и материјал за седнице Скупштине Општине Бачки Петровац доставља електронском поштом.
Поводом 28. тачке дневног реда одборничка питања су поставили Мартина Мартинко Саболчки, Јан Чани и Мирослав Чеман а одговоре на поједина одборничка питања су дали Душко Лукач и Јасна Шпрох.
Након што су обрађене све тачке дневног реда др Јан Јованкович се захвалио присутнима на сарадњи и закључио седницу у 14,45 часова.

НАПОМЕНЕ:

Акти које Скупштина општине доноси на својим седницама, објављују се у „Службеном листу Општине Бачки Петровац“, који се редовно објављује на званичној интернет страници Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

Записници са седница Скупштине општине се по правилу налазе у материјалу уз позив за наредну седницу Скупштине општине, који се редовно објављује на званичној интернет страници Општине Бачки Петровац (www.backipetrovac.rs).

 

ZAIZBORE2020

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac