Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Вести

Опширније: Obuka za početnike u poslovanjuRRA Bačka, u okviru Standardizovanog seta usluga, organizuje dvodnevne besplatne obuke:

„Obuke za početnike u poslovanju”, 12. i 13.12.2016.g. sa početkom u 10,00 časova  i 19. i 20.12.2016. g. sa početkom u 10,00 časova, namenjenu nezaposlenim licima i fizičkim licima koja žele da započnu svoj posao.

Опширније: Obuka za početnike u poslovanju

Опширније: Poziv za učestvovanje u Kampanji „NASILJE JE ZLOčin – PRIJAVI GA!“Savet za rodnu ravnopravnost Skupštine opštine Bački Petrovac, u saradnji sa Pokrajinskim zavodom za ravnopravnost polova, Vas poziva da učestvujete u Kampanji „NASILJE JE ZLOčin – PRIJAVI GA! u okviru međunarodne Kampanje „16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama“, na tribini, koja će se održati 2. decembra 2016. godine u sali Skupštine opštine Bački Petrovac, u Bačkom Petrovcu, ul. Kolarova br. 6 (I sprat), sa početkom u 18,00 časova.

Опширније: Poziv za učestvovanje u Kampanji „NASILJE JE ZLOčin – PRIJAVI GA!“

Опширније: Уручени уговори за реализацију стамбених решења у оквиру пројекта Регионалног програма стамбеног...

У Клубу посланика у Београду дана 22.11.2016. године су уручени уговори представницима 53 јединице локалних самоуправа за реализацију 899 стамбених решења намењених избегличким породицама из Босне и Херцеговине и Хрватске, које до сада нису трајно збринуте. Стамбена решења су додељена у оквиру петог и проширења четвртог потпројекта Регионалног стамбеног програма у Републици Србији (РСП). 

Опширније: Уручени уговори за реализацију стамбених решења у оквиру пројекта Регионалног програма стамбеног...

Осма седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 16.11.2016. године, са почетком у 10,03 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 Седници је присуствовало 28 одборника Скупштине општине Бачки Петровац, и то: Јарослав Данко, Здено Ђивјак, Ђура Говорчин, Бранислав Келечевић,  Кристина Кевенска, Ана Легињ, Андреа Мандач, Драгица Пејковић, Јармила Пуцовски, Верослава Сљука-Церовски, Весна Спевакова, Дарко Стојановић, Јан ШуЉан, Властислав Урбанчек,  Ана Хуђанова, Павел Пагач, Павел Жембери, Мирослав Чеман, Наташа Червени, Татјана Деман-Јаворник, Гавра Говорчин, Миланко Коларски, Бранислав Козаров, Александра Кралик, Спасоје Проданов, Срђан Илијевски, Душко Илић, Немања Појужина.

 Одборници Павел Марчок, Јан Бохуш и Ондреј Фекете разлоге свог изостанка са седнице СО-е нису јавили.

 Сем одборника  8. седници Скупштине општине су присуствовали: председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић, секретар Скупштине општине Светослав Мајера, начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат, руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин, руководилац Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошко Богуновић, чланови Општинског већа Општине Бачки Петровац – Предраг Бојанић, Радомир Зотовић, Александар Накић, Милан Анушјак и Татјана Забунов, помоћница председника Општине Бачки Петровац - Јасна Шпрох, директорка Библиотеке „Штефан Хомола“ Јармила Стојимировић, директорка ПУ „Вчиелка“ Зузана Пашић, директор ЈП „Дирекција за изградњу  Бачки Петровац“ Ондреј Бовђиш, в.д. директор ЈП за комуналне делатности „Прогрес“ Бачки Петровац Љубомир Кабић, в.д директорка Словачког војвођанског позоришта Јања Урбанчек-Фејзулахи, директор ЈКП „Комуналац“ Маглић Чедомир Рупар, в.д. директор Туристичке организације Општине Бачки Петровац Јан Павлис, в.д. директорка Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац, Бачки Петровац др Ана Болдоцки-Илић, в.д. директорка Центра за социјални рад Општине Бачки Петровац Биљана Дракулић, новинари: Катарина Гажова из словачког недеЉника „Хлас ľуду“, Мариа Ловреова из ТВ Петровец, Јан Чернак из Радија Бачки Петровац, Јурај Мучаји, представник Удружења пензионера Бачки Петровац и грађани: Небојша Стојисављевић, Мирослав Частвен, Маја Червенак, Петар Девић и Немања Кајтез.

 На почетку седнице председник Скупштине је поздравио све присутне. Констатовао је да је на седници присутно 27 одборника СО-е (у наставку седнице у рад Скупштине  се укључио још 1 одборник), што је био довољан број за пуноважно одлучивање.

 Након тога председник Скупштине је презентирао следећи предлог дневног реда:

- Усвајање записника са 7. седнице Скупштине општине Бачки Петровац, која је одржана дана 26.10.2016. године;

1. а.) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања   те доношење Решења о престанку мандата одборнице Скупштине општине Бачки Петровац Ане Болдоцки Илић, по основу преузимања посла, односно функције која је, у складу са законом, неспојива с функцијом одборника;

   б.) Разматрање предлога Комисије за административно-мандатна питања те доношење Решења о потврђивању мандата новоизабраној одборници Скупштине општине  Бачки Петровац (Андреа Мандач);

   ц.) Давање свечане изјаве новоизабраног одборника Скупштине општине Бачки Петровац  и њено потписивање;

 2. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац;

 3. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину;

 4. Разматрање предлога те доношење Одлуке о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину;

 5. Разматрање предлога те доношење Одлуке о додеЉивању искЉучивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Бачки Петровац, за обавЉање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује;

 6. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о комуналним делатностима;

 7. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;

 8. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о уређењу јавних површина општине;

 9. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац;

 10. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општини Бачки Петровац;

 11. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о условима и поступку спровођења прибавЉања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибавЉања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупЉања писмених понуда;

 12. Разматрање предлога те доношење Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земЉишта;

 13. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о рушењу објеката;

 14. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насеЉеним местима Општине Бачки Петровац;

 15. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац;

 16. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац;

 17. Разматрање предлога те доношење Одлуке о измени Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачки Петровац;

 18. Разматрање предлога те доношење Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац;

 19. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу директора ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању в.д. директора ЈП за КСП „Комуналац“ Маглић;

 20. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     ц.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

     д.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац;

 21. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     ц.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

     д.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац;

 22. а.) Разматрање предлога те доношење Решења о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;

     б.) Разматрање предлога те доношење Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац;

 23. Информација о стању и проблемима у области спорта и физичке културе на територији Општине Бачки Петровац у 2015. години;

 24. Информација о стању и збивањима у области културног аматеризма, манифестацијама и раду удружења у области културе у 2015. години;

 25. Одборничка питања.

Предлог дневног реда је утврђен са 26 гласова “ЗА”.

 Записник са 7. седнице СО-е Бачки Петровац је усвојен без примедби, такође са 26 гласова “ЗА”.

 Уследило је разматрање појединих тачака из утврђеног дневног реда.

Под 1. тачком дневног реда – под подтачком а. - одборници су без расправе са 26 гласова “ЗА” донели Решење о престанку мандата одборнице Скупштине Ане Болдоцки-Илић а због преузимања посла в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац. Под подтачком б. -  са 26 гласова „ЗА“ донето је Решење о потврђивању одборничког мандата новоизабраној одборници Скупштине – Андреи Мандач, пољопривреднику из Бачког Петровца. Под подтачком ц. нова одборница  СО-е је дала и потписала свечану изјаву.

Поводом 2. и 3. тачке дневног реда, одборници су без додатних образложења и расправе са 27 односно 26 гласова „ЗА“ донели Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Бачки Петровац“ Бачки Петровац и Одлуку о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе Општине Бачки Петровац за 2015. годину.

У вези 4. тачке дневног реда, након кратког образлагања које је дато од стране руководиоца Одељења за буџет, финансије и пореску администрацију Бошка Богуновића, уследила је расправа, у којој су узели учешћа одборници Мирослав Чеман, Драгица Пејковић и Спасоје Проданов. У расправу се укључио и члан Општинског већа Александар Накић и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић. На крају расправе са 27 гласова „ЗА“ донета је Одлука о другом ребалансу буџета Општине Бачки Петровац за 2016. годину.

У наставку седнице одборници СО-е су без додатних образлагања и расправа донели следеће одлуке:

- Одлуку о додеЉивању искЉучивог права јавним предузећима којима је оснивач Општина Бачки Петровац, за обавЉање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује;

- Одлуку о измени Одлуке о комуналним делатностима;

- Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама;

- Одлуку о измени и допуни Одлуке о уређењу јавних површина општине;

- Одлуку о измени Одлуке о спровођењу превентивне дезинфекције, дератизације и дезинсекције у Општини Бачки Петровац;

- Одлуку о измени Одлуке о утврђивању накнаде за оснивање права службености на стварима у јавној својини Општини Бачки Петровац;

- Одлуку о измени Одлуке о условима и поступку спровођења прибавЉања и отуђења непосредном погодбом, као и давања у закуп, прибавЉања и отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки Петровац путем јавног надметања и прикупЉања писмених понуда.

Након краће расправе, у којој је учествовао одборник Спасоје Проданов, са 27 гласова „ЗА“ и 1’ “УЗДРЖАН“, донета је Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земЉишта.

 Без додатних образлагања и расправа уследило је доношење:

- Одлуке о измени Одлуке о рушењу објеката;

- Одлуке о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима и улицама у насеЉеним местима Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о јавним паркиралиштима на територији Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији Општине Бачки Петровац;

- Одлуке о измени Одлуке о превозу путника у друмском саобраћају на територији Општине Бачки Петровац.

Предлог Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Општине Бачки

Петровац је укратко образложила начелница Општинске управе Општине Бачки Петровац Милина Лабат. Наведена одлука је без расправе донета са 27 гласова „ЗА“.

 Поводом 19. тачке – подтачка а. и б., након кратких уводних речи председника Скупштине општине, вођена је дужа дискусија, у којој су учествовали одборници Спасоје Проданов, Драгица Пејковић, Ана Хуђанова, Мирослав Чеман те председник Општине Бачки Петровац, Срђан Симић и члан Општинског већа Општине Бачки Петровац, Александар Накић. На крају расправе, са 18 гласова „ЗА“ и 9 „ПРОТИВ“, под подтачком а.  донето је Решење о разрешењу Чедомира Рупара, дипл. маш. инг. из Маглића од функције директора ЈК за КСП „Комуналац“ Маглић а под подтачком б. донето је Решење о именовању Душка Илића, дипл. ејкономисте, из Маглића за в.д. директора овог ЈП, на период од 6 месеци од дана доношења Решења о именовању.

 У вези предлога Решења о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац – 20. тачка - подтачка б, најпре је презентиран допис Националног савета словачке националне мањине о измени њиховог предлога – да се у Управни одбор Библиотеке од стране НССНМ даје др Самуел Человски а у Надзорни одбор – Јурај Червенак. Такође одборница Ана Хуђанова је поднела амандман (да се уместо предложеног Јарослава Хлпке из Бачког Петровца, у Управни одбор Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац именује Маја Спевак из Бачког Петровца (као представница локалне самоуправе).

Пошто је амандман одборнице Ане Хуђанове усвојен са 22 гласа „ЗА“, одборници Скупштине општине су донели следећа решења:  Решење о разрешењу чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани); Решење о именовању чланова Управног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (Ана Хорват – председница, Мирослав Бекић, Маја Спевак, др Самуел Человски и Станислава Валентик); Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) и  Решење о именовању чланова Надзорног одбора Библиотеке „Штефан Хомола“ Бачки Петровац (Ивана Везмар – председница; Јурај Червенак и Олина Дорчова).

 По тачком 21. дневног реда одборници СО-е су без додатних образлагања и расправа донели: Решење о разрешењу чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани); Решење о именовању чланова Управног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (Кристина Кевенски – председница, Спевак Андреј, Катарина Мелегова-Мелихова, представник надлежног органа АПВ и Мирослава Блажић); Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) и Решење о именовању чланова Надзорног одбора Позоришта „Словенскé војводинскé дивадло“ Бачки Петровац (Јана Копчок Гањи – председница, Виера Дорчова Бабјакова и представник надлежног органа АПВ).

 Што се тиче тачке 22. – подтачка а. и б, без додатних образлагања и расправе са 26 гласова „ЗА“ донето је Решење о разрешењу чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (због истека мандата на који су изабрани) а са 27 гласа „ЗА“ Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Вчиелка“ Бачки Петровац (Алена Пешкова, Мариа Андрашик, Јасна Шпрох, Мартина Мартинко Саболчки, Бранислав Кевенски, Владимира Дорчова Влтнерова, Дануша Нимет, Ана Лаћарак, Самуел Снида).

 Поводом Информације о стању и проблемима у области спорта и физичке културе на територији Општине Бачки Петровац у 2015. години, кратку допуну исте је дао руководилац ОдеЉења за општу управу, друштвене службе и опште заједничке послове Душан Говорчин. Након тога вођена је расправа у којој  су учествовали: одборница Ана Легињ, Ана Хуђанова и Кристина Кевенска а такође и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић те чланови Општинског већа Александар Накић и Радомир Зотовић. Информација је примљена к знању уз радни Закључак, о потреби израде типског обрасца за све клубове и удружења са територији Општине Бачки Петровац, која конкуришу за средства за своју активност из буџета Општине Бачки Петровац.

 Уз кратку расправу одборнице Ане Легињ, одборници СО-е су примили к знању и Информацију о стању и збивањима у области културног аматеризма, манифестацијама и раду удружења у области културе у 2015. години.

 На крају седнице одборница Ана Легињ је поставила своје одборничко питање а одборница Ана Хуђанова се у име грађана МЗ Гложан захвалила в.д. директора Здравствене установе Дом здравља „Бачки Петровац“ Бачки Петровац за сређивање стања са лекарима у овој МЗ.

 Овим је  8. седница СО-е закључена од стране председника СО-е у 11,53 часова.

 

Опширније: Извештај са 8. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (16.11.2016)

Опширније: Прва посета амбасадорке Словачке Републике ПИЦ-у

Дана 15.11.2016. године остварена је прва посета амбасадорке Словачке Републике у Београду Дагмар Репчекове ПИЦ-у на позив нове директорке Пословног и иновативног центра Бачки Петровац Јане Забунов и председника Општине Бачки Петровац Срђана Симића. Тим поводом је одржана презентација РАЗВОЈ МСП И РЕАЛИЗОВАНЕ РЕФОРМЕ чији циљ је био да се ближе приближи стање и перспективе словачко – српске привредне сарадње. Презентацију су одржали Њ.Е. Дагмар Репчекова и директорка Јана Забунов. Уводна реч са пригодним говором је припала председнику општине Срђану Симићу, након које је директорка ПИЦ-а представила све атрактивне локације у Бачком Петровцу које би биле привлачне словачким инвеститорима.

Опширније: Прва посета амбасадорке Словачке Републике ПИЦ-у

Опширније: Божићни базар 2016

Поштовани излагачи,
Организатори манифестације Божићни базар у Бачком Петровцу обавештавају заинтересоване излагаче, који планирају да се пријаве, о следећим условима и смерницама везаним за манифестацију:
Манифестација Божићни базар ће се одржати 18. децембра 2016. године у Бачком Петровцу на Тргу слободе. Званичан почетак манифестације и програмски део је планиран за 14,00 часова.

Опширније: Божићни базар 2016

Опширније: Међународна конференција у Прагу и прослава државног празника

У Словачком дому у Прагу у петак 28.10.2016. године одржана је 3. међународна конференција „БЕЗБЕДНОСТНИ И КРИЗНИ МЕНАЏМЕНТ У РЕАЛНОЈ СРЕДИНИ“. Истог дана обележена је и 98. годишњица проглашења независне држава Ческословачке и  сећање на првог председника ЧСР полагањем венаца на гроб Т. Г. Масарика.


На гала вечери државног празника је компанија CZECHOSLOVAK REAL  припремила шаховски турнир у Музеју ТГМ у Ланима. Свечаност, која је настављена у Словачком дому у Прагу, увеличана је културно – уметничким програмом и наступом Мис фолклора 2016. Овој прослави су присуствовали многи уважени гости и партнери међу којима је била и наша делегација коју су испред Општине Бачки Петровац представљали Јан Шуљан, председник Скупштине општине Бачки Петровац и Јан Брна, заменик председника Општине Бачки Петровац.

Опширније: Међународна конференција у Прагу и прослава државног празника

Опширније: Међународна конференција у Прагу и прослава државног празника

Опширније: Обележавање 28. октобра

У петак 28. октобра 2016. године са почетком у 10.00 часова у дворишту Словачког војвођанског позоришта у Бачком Петровцу наша општина је обележила 75. годишњицу трагичног страдања бораца за слободу у народноослободилачком рату.

При обележавању овог историјског дана за нашу општину присутни су били представници локалне самоуправе на челу са председником Општине Бачки Петровац Срђаном Симићем, представник удружења СУБНОР-а Јан Кања, представници јавних предузећа, институција, удружења, ученици виших разреда Основне школе „ Јан Чајак“ са професором историје и ученици Гимназије „Јан Колар“ .

Опширније: Обележавање 28. октобра

Опширније: Извештај са 7. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (26.10.2016)

 Седма седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 26.10.2016. године, са почетком у 10,02 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 Седници је присуствовало 28 одборника Скупштине општине Бачки Петровац, и то: 

Опширније: Извештај са 7. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (26.10.2016)

Опширније: Посета представника КИА и Волксwаген код председника Општине Бачки Петровац

Дана 25.10.2016. године Општину Бачки Петровац су посетили представници фабрика аутомобила из Словачке, КИА из Жилина и Волксwаген из Братиславе. Цењене госте је примио председник општине Срђан Симић са својим сарадницима. У оквиру ове посете председник општине је са представницима фабрике аутомобила одржао радни састанак. 

Опширније: Посета представника КИА и Волксwаген код председника Општине Бачки Петровац

Опширније: Дан Општине Бачки Петровац

Дан Општине Бачки Петровац се традиционално прославља 15. октобра, изузев ове године, када је исти уз свечану прославу обележен у петак 14.10.2016. године. Петнаести октобар је уједно и датум који се у Општини Бачки Петровац обележава као Дан ослобођења од окупатора у Другом светском рату.

Тим поводом у 10. 00 часова положени су венци код споменика палим борцима на Тргу слободе у Бачком Петровцу. Венце су положили представници општине на челу са председником Општине Бачки Петровац Срђаном Симићем и представник СУБНОР-а Павел Кања.

Опширније: Дан Општине Бачки Петровац

Опширније: Засађено дрво генерације поводом прославе Дана школе

Гимназија „Јан Колар“ са домом ученика Бачки Петровац  дана  07.10.2016. године свечано обележава 97. годишњицу  од оснивања школе. Тим поводом су у дворишту гимназије засађена три дрвета магнолије која симболизују нову  генерацију  ученика ове   образовне установе, у чијој садњи су учествовали ђаци првих разреда са својим разредним старешинама. Присутан је био  и председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић са својом помоћницом за комуналне делатности Јасном Шпрох и Ана Медвеђова, директорка  гимназије.    

Опширније: Засађено дрво генерације поводом прославе Дана школе

Опширније: Пријем делегације партнерског града Полицијске станице Нитра код председника општине

Дана 06.10.2016. године у малој сали Скупштине општине председник општине Срђан Симић је угостио и примио делегацију Полицијске станице из партнерског града Нитра из Републике Словачке, начелника Полицијске станице Нитра Мгр. Ерика Духоња, заменика начелника Полицијске станице Нитра Мгр. Павела Сабу као и њихове сараднике. Овај свечани пријем је уприличен поводом сусрета двеју делегација, партнерског града Полицијске станице Нитра и Полицијске станице Бачки Петровац који се сваке године одржава код нас у Бачком Петровцу или у Нитри. Пријему су присуствовали заједно са председником општине и његови сарадници, заменик председника Општине Бачки Петровац Јан Брна и помоћници председника општине Јасна Шпрох и Срђан Стојановић. 

Опширније: Пријем делегације партнерског града Полицијске станице Нитра код председника општине

Опширније: Делегација председника општине са гостима из Нитре у посети првацима

Дана 05. и 06. октобра 2016. године представници Савета за безбедност саобраћаја Општине Бачки Петровац у оквиру Дечије недеље посетили су основне школе у Маглићу, Гложану, Кулпину и Бачком Петровцу. Том приликом ђацима првацима приказан је цртани филм „Пажљивко“, подељен едукативни материјал „Пажљивкова правила у саобраћају“, звонца за бицикле и пешачке дозволе. У оквиру посете ОШ у Петровцу осим чланова поменутог Савета, ђаке прваке су посетили и председник општине Срђан Симић, његов заменик Јан Брна, помоћници председника општине Јасна Шпрох и Срђан Стојановић, начелник Полицијске станице Вукашин Иванишевић са гостима из Нитре, начелником полиције Ериком Духоњом и његовим замеником Павелом Сабом. 

Опширније: Делегација председника општине са гостима из Нитре у посети првацима

Опширније: Пријем ученика код председника поводом Дечије недеље

Дана 04. октобра 2016. године су зграду Општине Бачки Петровац посетили ученици седмог разреда Основне школе „Јан Чајак“ из Бачког Петровца.  Посета је уприличена поводом обележавања Дечије недеље. Седмаке је примио председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић заједно са својим сарадницима, замеником председника Општине Бачки Петровац Јаном Брном и начелницом Општинске управе Милином Лабат. Овом приликом су ученицима приближили начин рада  Општинске управе односно објаснили сам рад локалне самоуправе и спровели их у кратак обилазак  општинске зграде. 

Опширније: Пријем ученика код председника поводом Дечије недеље

Опширније: Извештај са 6. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (29.09.2016.)

 Шеста седница Скупштине општине Бачки Петровац одржана је дана 29.09.2016. године, са почетком у 17,05 часова, на позив председника Скупштине Јана Шуљана.

 Седници је присуствовало 28 одборника Скупштине општине Бачки Петровац, 

Опширније: Извештај са 6. седнице Скупштине општине Бачки Петровац (29.09.2016.)

Опширније: Пријем пара репрезентативца у пливању Стевана Накића код председника општине

У четвртак 29. септембра 2016. године у малој сали Скупштине општине Бачки Петровац са почетком у 9.00 часова председник општине Срђан Симић заједно са својим сарадницима, замеником председника општине Јаном Брном и помоћницима председника општине Јасном Шпрох и Срђаном Стојановићем примио је нашег успешног спортисту, парарепрезентативца у пливању  Стевана Накића. Пријем је реализован поводом Стевановог учешћа прошлог викенда на београдском митингу где је освојио прво место у категорији С8 и уочи најаве за такмичење у државном првенству које ће се одржати овог викенда. 

Опширније: Пријем пара репрезентативца у пливању Стевана Накића код председника општине

Опширније: 28. Петровачки маратон

Дана 25. септембра 2016. године, одржан је 28. Петровачки маратом са стартом на школском игралишту  ОШ „ Јан Чајак“ у Бачком Петровцу у  9.00 часова и Тргу слободе са почеток у 10.00 часова. Ову традиционалну спортску манифестацију и њено свечано отварање на Тргу слободе је уприличио председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић који је у свом говору истакао да је маратон прави начин да промовишемо спорт и здрав начин живота.

Опширније: 28. Петровачки маратон

Опширније: Свечано отворена спортска хала у Гложану

У петак 23. септембра  2016. године поводом отварања спортске хале у Гложану Општину Бачки Петровац званично су  посетили председник покрајинске Владе АП Војводине  Игор Мировић, покрајински секретар за спорт и омладину Владимир Батез, директор Управе за капитална улагања Недељко Ковачевић и покрајински посланик Павел Сурови. Цењене госте је  примио председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић заједно са својим сарадницима, замеником председника општине Бачки Петровац Јаном Брном, председником Скупштине општине Јаном Шуљаном и  члановима Општинског већа. Овом приликом одржан је радни састанак на коме су разматрани приоритети Општине Бачки Петровац, могућности за капитална улагања, развој привреде и пољопривреде.

Опширније: Свечано отворена спортска хала у Гложану

Опширније: Делегација Општине Бачки Петровац у посети Словенији

Дана 15. и 16. септембра 2016. године председник Општине Бачки Петровац Срђан Симић са својим сарадницима, члановима Општинског већа - Радомиром Зотовићем, задуженим за локални развој, Миланом Анушјаком, задуженим за привреду и Татианом Забунов, задуженом за област пољопривреде посетили су  Општину Словенска Бистрица у Словенији. Председника Срђана Симића и његове сараднике је примио  градоначелник  ове општине др Иван Жагар. У разговору са њим су размењена  мишљења о могућностима сарадње на пројектима ЕУ који ће бити отворени за Србију, о привредној и културној сарадњи две општине, реформи локалне самоуправе и  искуствима Словеније у тој области. Након ових разговора за очекивати је  интензивнији контакт и сарадња општина Бачки Петровац и Словенске Бистрице. 

Опширније: Делегација Општине Бачки Петровац у посети Словенији

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Преузимање докумената

BANER RAZVOJ

Virtuelni matičar

objedinjena procedura

Katastar nepokretnosti - RGZ

Lista javnih nabavki

pravna pomoc

Zaštita životne sredine

informator o radu

Pregled javne imovine

registar stambenih baner

Komasacija Bački Petrovac