Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Čítať ďalej: Účasť odborných pracovníčok Strediska pre sociálnu prácu na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej...

Odborné pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić, psychologička a riaditeľka strediska a Milka Grbić, psychologička, na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii, ktorá prebiehala v Báčskom Petrovci v dňoch 20. až 22. októbra po názvom Zdravotné a sociálne problémy 21. storočia, predstavili svoju prácu pod názvom Keď sa neviditeľní stanú viditeľní, ako jedna z možných foriem zveľadenia spolupráce Strediska pre sociálnu prácu a ustanovizní sociálnej ochrany – príklad praxe Strediska pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec.

Čítať ďalej: Účasť odborných pracovníčok Strediska pre sociálnu prácu na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej...

Čítať ďalej: Keď sa neviditeľní stanú viditeľní - výstavby obrazov a skulptúr Dragana Jandrića

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s domovom pre duševne postihnuté osoby Čurug V Čurugu dňa 11.10.2017 realizovalo výstavbu výtvarných prác a skulptúr Dragana Jandrića, chovanca strediska a obyvateľa uvedenej ustanovizne sociálnej ochrany. Dragan má status samostatného výtvarného umelca Vojvodiny a je člen združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Čítať ďalej: Keď sa neviditeľní stanú viditeľní - výstavby obrazov a skulptúr Dragana Jandrića

Čítať ďalej: Materiálna podpora detí z rodín užívateľov peňažnej sociálnej pomoci

V sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec dňa 04.10.2017 prebiehala tradičná akcia Strediska pre sociálnu prácu rozdelenia jednorazovej peňažnej pomoci detí z rodín, ktoré uskutočnili právo na peňažnú pomoc. Materiálna podpora vo výške 4.000 dinárov pre jedno dieťa je určená ako pomoc rodine pre školenie detí. Akcia zahŕňa 56% rodín z tejto užívateľskej skupiny, totiž 61 detí. Prostriedky zabezpečila lokálne samospráva v úhrnnej sume 244.000 dinárov.

Čítať ďalej: Materiálna podpora detí z rodín užívateľov peňažnej sociálnej pomoci

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie s Hausing centrom z Belehradu  za zveľadenie bývania sociálne ohrozených osôb

Predseda Obce Báčsky Petrove Srđan Simić, zástupca predsedu obce Ján Brna a riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić uskutočnili pracovné stretnutie dňa 04.10.2017 s predstaviteľkou Hausing centra z Belehradu – centrom pre zveľadenie bývania sociálne ohrozených skupín Branislavou Žarković. Zasadnutiu predchádzala analýza jestvujúceho stavu v oblasti sociálneho bývania (podmienky bývania a štruktúra užívateľov) v obci Báčsky Petrovec, ktorú vypracovalo Stredisko pre sociálnu prácu. Posúdené boli možnosti realizácie projektov výstavby objektov pre sociálne bývanie v chránených podmienkach na území obce Báčsky Petrovec.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie s Hausing centrom z Belehradu za zveľadenie bývania sociálne ohrozených osôb

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Strediska pre sociálnu prácu s Pokrajinským ústavom pre sociálnu ochranu a...

Dňa 03.10.2017 prebiehalo pracovné stretnutie s Ústavom pre sociálnu ochranu a Strediskom pre rodinné ubytovanie a adoptovanie, ktorého sa zúčastnili riaditeľka strediska Biljana Drakulić a Milka Grbić, psychologička, vedúca prípadu. Na zasadnutí boli prezentované údaje o deťoch, ktoré sú v systéme sociálnej ochrany v AP Vojvodine, štandardy a skúsenosti o poskytovaní služieb občasného rodinného ubytovania a model programu prípravy pre poskytovateľa služieb rodinného ubytovania. V obci Báčsky Petrovec je aktívnych šesť pestúnskych rodín, ktoré sa vo svojom dome starajú o jedenásť detí.

Čítať ďalej: Pracovné stretnutie Strediska pre sociálnu prácu s Pokrajinským ústavom pre sociálnu ochranu a...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie