Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Čítať ďalej: Školski pribor za decu porodica korisnika novčane socijalne pomoći

Saradnja Centra za socijalni rad opštine Bački Petrovac i grupe na društvenoj mreži facebook Mamy Petrovčanky - Mame Petrovčanke se i ove godine nastavlja.

Čítať ďalej: Školski pribor za decu porodica korisnika novčane socijalne pomoći

Čítať ďalej: Spolupráca strediska pre sociálnu prácu a aquaparku Petroland

Stredisko pre sociálnu prácu obce  Báčsky Petrovec nadviazalo spoluprácu s aquaparkom Petroland  v Báčskom Petrovci zabezpečením užívania jeho obsahov zdarma pre užívateľov ustanovizní sociálnej ochrany. Ustanovizne  sociálnej ochrany,  obsiahnuté uvedenou spoluprácou, sú dlhoroční spolupracovníci strediska a účastníci  tradičných aktivít  strediska pod názvom  Keď sa neviditeľní stanú viditeľnými, a to domovy  z miest Stari Lec, Čurug,  Stara Moravica, Veternik a Novi Bečej.

Čítať ďalej: Spolupráca strediska pre sociálnu prácu a aquaparku Petroland

Čítať ďalej: Prípadová konferencia v Báčskom Petrovci

Dňa 26.07.2019  v malej sieni Obce Báčsky Petrovec sa uskutočnila  prípadová konferencia v spolupráci so Združením Rómov Novi Bečej – SOS telefón v jazykoch  národnostných menšín a v rámci projektu  Integrovaná odpoveď  na násilie na ženách v Republike Srbsko – II. fáza,  podporeného vládou  Republiky Srbsko  s pomocou Švédskej rozvojovej agentúry.

Čítať ďalej: Prípadová konferencia v Báčskom Petrovci

Čítať ďalej: Mediálna prezentácia projektu  Strediska pre sociálnu prácu s názvom Rozvoj a zlepšenie služieb...

Dňa 15.07.2019 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehala  mediálna prezentácia projektu Strediska pre sociálnu prácu  s názvom Rozvoj a zlepšenie služieb Manželskej a rodinnej  poradne Rodinka. O význame projektu a aktivitách  média oslovili riaditeľka  strediska  Biljana Drakulić,  psychologička  Milka Grbić a zástupca predsedu obce Ján Brna.

Čítať ďalej: Mediálna prezentácia projektu Strediska pre sociálnu prácu s názvom Rozvoj a zlepšenie služieb...

V mene Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec riaditeľka strediska Biljana  Drakulić  dňa 20.06.2019 v poslaneckom klube Zhromaždenia AP Vojvodiny podpísala Zmluvu o udelení peňažných prostriedkov z rozpočtu  AP Vojvodiny v sume 300.000,00  dinárov na základe uskutočneného verejného súbehu pre financovanie programov  Rozvoj a zveľadenie služby manželskej a rodinnej poradne  Rodinka.

Čítať ďalej: Stredisko pre sociálnu prácu zabezpečilo prostriedky pre rozvoj a zveľadenie služby manželskej...

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie