Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Informator o radu Centra za socijalni rad Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu preuzmite ovde.

Čítať ďalej: Vedomosťami proti násiliu

Stredisko  pre sociálnu prácu  na výzvu spolkov žien  z osád  Obce Báčsky Petrovec a podľa predbežného  Plánu práce  Rady  pre rodovú rovnosť  Obce Báčsky Petrovec pripravilo a realizovalo  informatívno-edukačnú prezentáciu na tému násilia v rodine s prihliadnutím na  fenomén násilia na starých osobách.

Čítať ďalej: Vedomosťami proti násiliu

Čítať ďalej: Realizované školenie pre poskytovanie služieb sociálnej ochrany - osobný sprievodca dieťaťa

V organizácii Strediska pre sociálnu prácu v období 17. až 19. novembra 2017 v miestnostiach Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci prebiehalo akreditované školenie pre služby sociálnej  ochrany - osobný sprievodca dieťaťa. Školenia sa zúčastnili osobní sprievodcovia, ktorí poskytujú službu,  osoby, ktoré by v ďalšom  období mohli byť  angažované ako osobní sprievodcovia, predstavitelia všetkých úrovní vzdelávacieho systému, ako sú  škôlka, základné školy a stredná škola,  predstavitelia  Interrezortnej komisie Obce Báčsky Petrovec, odborní pracovníci  Strediska pre sociálnu prácu, koordinátor služby sociálnej ochrany Domáca  ošetrovateľská starostlivosť a pomoc v domácnosti a rodičia detí / žiakov, ktorí užívajú službu osobného sprievodcu.

Čítať ďalej: Realizované školenie pre poskytovanie služieb sociálnej ochrany - osobný sprievodca dieťaťa

Čítať ďalej: Účasť odborných pracovníčok Strediska pre sociálnu prácu na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej...

Odborné pracovníčky Strediska pre sociálnu prácu Biljana Drakulić, psychologička a riaditeľka strediska a Milka Grbić, psychologička, na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii, ktorá prebiehala v Báčskom Petrovci v dňoch 20. až 22. októbra po názvom Zdravotné a sociálne problémy 21. storočia, predstavili svoju prácu pod názvom Keď sa neviditeľní stanú viditeľní, ako jedna z možných foriem zveľadenia spolupráce Strediska pre sociálnu prácu a ustanovizní sociálnej ochrany – príklad praxe Strediska pre sociálnu prácu Báčsky Petrovec.

Čítať ďalej: Účasť odborných pracovníčok Strediska pre sociálnu prácu na 13. Medzinárodnej vedecko-odbornej...

Čítať ďalej: Keď sa neviditeľní stanú viditeľní - výstavby obrazov a skulptúr Dragana Jandrića

Stredisko pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v spolupráci s domovom pre duševne postihnuté osoby Čurug V Čurugu dňa 11.10.2017 realizovalo výstavbu výtvarných prác a skulptúr Dragana Jandrića, chovanca strediska a obyvateľa uvedenej ustanovizne sociálnej ochrany. Dragan má status samostatného výtvarného umelca Vojvodiny a je člen združenia výtvarných umelcov Vojvodiny.

Čítať ďalej: Keď sa neviditeľní stanú viditeľní - výstavby obrazov a skulptúr Dragana Jandrića

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie