Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Centar za socijalni rad

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v spolupráci s Ekumenickou humanitárnou organizáciou z Nového Sadu  v priebehu júna  uskutočnilo  akciu rozdelenia 300 balíkov občanom  báčskopetrovskej obce.

Čítať ďalej: Podpora najohrozenejších skupín obyvateľstva

Čítať ďalej: Konvencia  o právach dieťaťa  - Každé dieťa má prirodzené právo na život  (čl. 6)

Stredisko pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec v priebehu júla uskutočnilo aktivitu, ktorá sa vzťahuje na  zodpovedné rodičovstvo, možnosti všetkých systémov  poskytovania pomoci a podpory zodpovedného rodičovstva.

Čítať ďalej: Konvencia o právach dieťaťa - Každé dieťa má prirodzené právo na život (čl. 6)

Stredisko pre sociálnu prácu počas trvania  núdzového stavu v dôsledku epidémie COVID – 19 v Republike Srbsko užívateľom peňažnej sociálnej pomoci udelilo  jednorazovú peňažnú pomoc.  Pomoc dostala do 74 rodín, užívateľom sociálnej pomoci, v sume 4.000,00 dinárov. Prostriedky vo výške  296.000,00 dinárov sa zabezpečili z rozpočtu Obce  Báčsky Petrovec.

Čítať ďalej: Pomoc a podpora materiálne najohrozenejšieho obyvateľstva počas epidémie COVID – 19

Čítať ďalej: Procedúra pre získanie  povolenia na pohyb počas zákazu pohybu

Občania podávajú žiadosť o vydanie povolenia na pohyb počas zákazu pohybu v jednotke lokálnej samosprávy v meste, v ktorom žijú.

Čítať ďalej: Procedúra pre získanie povolenia na pohyb počas zákazu pohybu

JLIB_HTML_PAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Podkategórie