Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 7a
03. septembra 2019
S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

85. - Odluka o donošenju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu i

 

GODIŠNJI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 7a - 2019


 

Číslo: 6 
03. septembra 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

80. - Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území obce Báčsky Petrovec,

81. - Rozhodnutie o odvolaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

82. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

83. - Rozhodnutie o zániku funkcie tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

84. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 7 - 2019


 

Číslo: 6 

19. júla 2019

 O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

64. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/128-2019,

65. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/129-2019,

66. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/130-2019,

67. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/132-2019,

68. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/133-2019,

69. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/151-2019,

70. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/152-2019,

71. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/153-2019,

72. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/154-2019,

73. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/155-2019,

74. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/156-2019,

75. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/157-2019,

76. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/158-2019,

77. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/159-2019,

78. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/149-2019,

79. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/150-2019.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 6 2019


 

Broj 5a
21. juna 2019
S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu

 

Preuzmite ovde:


 Službeni list br. 5a - 2019


 

Číslo: 5
21. júna 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

53. - Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

54. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

55. - Uznesenie o sieti verejných základných škôl,

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV
OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

56. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

57. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2020,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

58. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/103-2019,

59. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/104-2019,

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/105-2019,

61. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/106-2019,

62. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/107-2019.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 5 - 2019


 

Číslo: 4 Báčsky Petrovec
22. mája 2019

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

42. - Uznesenie o pokojnom riešení sporov o úhradu nemateriálnej a materiálnej škody pokonávkou,
43. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k zmenám Programu hospodárenie VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2019 s trojročným programom hospodárenia na obdobie rokov 2019-2021,
44. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2019,
45. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2019,
46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2019,
47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2019,
48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2019,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

49. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/96-2019,
50. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/97-2019,
51. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/283-2018,
52. - Pravidlá o osobitných elementoch hodnotenia rizika, frekvencie výkonu inšpekčného dozoru na základe hodnotenia rizika a o osobitných elementoch plánu inšpekčného dozoru komunálnej inšpekcie Obce Báčsky Petrovec.

Úradný_vestník_4_2019.pdf

Číslo: 3
29. marca 2019
OBSAH

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Štatút Obce Báčsky Petrovec,
22. - Uznesenie o sieti verejných predškolských ustanovizní na území obce Báčsky Petrovec,
23. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-12/2019-02,
24. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-13/2019-02,
25. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-14/2019-02,
26. - Uznesenie o preprave cestujúcich v cestnej doprave na území obce Báčsky Petrovec,
27. - Uznesenie o taxislužbe na území obce Báčsky Petrovec,
28. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o verejných parkoviskách na území obce Báčsky Petrovec,
29. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
30. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2019,
31. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec na rok 2019,
32. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
33. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
34. - Rozhodnutie o odvolaní zástupkyne predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec - k.o. Kulpín,
35. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín,
36. - Rozhodnutie o odvolaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
37. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
38. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre rozpočet a financie,
39. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre rozpočet a financie,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

40. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/57-2019,

III. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY
OBCE BÁČSKY PETROVEC

41. - Pravidlá o bližšej úprave postupu verejného obstarávania.

 

Úradný_vestník_3_2019.pdf

Broj 2a
06. marta 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

20. - Odluka o donošenju Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac te Plan detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad - Savino Selo, u k.o. Bački Petrovac.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br 2a - 2018


Číslo: 2
06. marca 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

3. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

4. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,

5. - Uznesenie o úhradách za užívanie verejných priestranstiev na území obce Báčsky Petrovec,

6. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2019,

7. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

8. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

9. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/281-2018,

10. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/282-2018,

11. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/283-2018, 

12. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/284-2018,

13. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/286-2018,

14. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/287-2018,

15. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/43-2019,

16. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/44-2019,

17. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/45-2019,

18. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2019-2020,

19. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2019-2020.


Úradný vestník č.2 2018


 

Číslo: 1 
16. januára 2018

O   B   S   A  H

 

I. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - Rozhodnutie o utvorení Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na území Obce Báčsky Petrovec,

 

II. INTERREZORTNÁ KOMISIA PRE HODNOTENIE POTRIEB
DODATOČNEJ VZDELÁVACEJ, ZDRAVOTNEJ ALEBO
SOCIÁLNEJ PODPORY DIEŤAŤA, ŽIAKA A DOSPELÉHO
NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

2. - Rokovací poriadok Interrezortnej komisie pre hodnotenie potrieb dodatočnej vzdelávacej, zdravotnej alebo sociálnej podpory dieťaťa, žiaka a dospelého na území Obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník č.1 2019


 

Službeni lict Opštine Bački Petrovac

 

Broj: 10a Bački Petrovac
Godina: LIV 21. decembra 2018. godine

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

111. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Službeni list Opštine Bački Petrovac br. 10a

Číslo: 10
21. decembra 2018

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

101. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,

102. - Uznesenie o zmene Uznesenia o komunálnych činnostiach,

103. - Rozhodnutie o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,

104. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o zmenách Štatútu Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,

105. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2019 a k trojročnému Programu hospodárenia na obdobie rokov 2019-2021,

106. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k trojročnému Programu hospodárenia
VP pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na obdobie rokov 2019, 2020 a 2021,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

107. - Rozhodnutie o ustanovení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

108. - Rozhodnutie o zániku práce na postavení úradujúcej náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

109. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

110. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2019.

 


Úradný vestník č.10 2018