Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Číslo 23

3. septembra 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

125. - PRÍKAZ – JEDENÁSTA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

126. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-94,

127. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-95,

128. - Záver o udelení mandátu výborníka Zhromaždenie obce Báčsky Petrovec, číslo 013-1/2020-02-96,

 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

129. - Rozhodnutie o určení oblasti členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

130. - Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec na stálej práci,

131. - Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec na stálej práci,

IV. PREDSEDNÍČKA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

129. - Rozhodnutie o odvolaní námestníka predsedu obce pre komunálne činnosti,

130. - Rozhodnutie o odvolaní námestníka predsedu obce pre šport a spoločenské činnosti.

 


Úradný vestník 23


 

Číslo 22

25. augusta 2020

 

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

100. - Rozhodnutie o vymenovaní Verifikačného výboru Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

101. - Rozhodnutie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

102. - Rozhodnutie o zániku funkcie predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

103. - Rozhodnutie o zániku funkcie zástupkyne predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

104. - Rozhodnutie o zániku mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

105. - Rozhodnutie o zániku mandátu predsedu Obce Báčsky Petrovec,

106. - Rozhodnutie o zániku mandátu zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,

107. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

108. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov tajného hlasovania na voľbu predsedu a zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

109. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

110. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

111. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

112. - Rozhodnutie o zániku funkcie tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

113. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie a ustálenie výsledkov tajného hlasovania na voľbu predsedu obce, zástupcu predsedu obce a členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

114. - Rozhodnutie o voľbe predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,

115. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedníčky Obce Báčsky Petrovec,

116. - Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

117. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

118. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

119. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre administratívno-mandátne otázky,

120. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre administratívno- mandátne otázky,

121. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov,

122. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre predpisy, podania a sťažnosti a odovzdanie a prevzatie funkcie a úradných aktov,

123. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,

124. - Rozhodnutie o zániku mandátu členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery.


Úradný vestník 22 2020


 

Číslo 21

05. avgusta 2020

O B S A H

 

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

95. - PRÍKAZ – DESIATA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

96. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o utvorení Komisie pre koordináciu inšpekčného dozoru nad úkonmi z volebnej pôsobnosti Obce Báčsky Petrovec,

97. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/97-2020,

98. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/98-2020,

99. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/99-2020.


Úradný vestník 21 2020


 

Číslo 20

17. júla 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

94. - PRÍKAZ – DEVIATA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 20 2020


 

Číslo 19

15. júla 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

93. - PRÍKAZ – ÔSMA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 


Úradný vestník 19 2020


 

Číslo: 18

1. júla 2020

 

O B S A H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

91. - Uznesenie o udelení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

92. - Správa o uskutočnených voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, ktoré sa konali 21. júna 2020.

 


Úradný vestník 18 2020


 

Číslo 17

23 júna 2020

 

 

O B S A H

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

82. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/76-2020,

83. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/77-2020,

84. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/78-2020,

85. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/79-2020,

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/80-2020,

87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/81-2020,

88. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/82-2020,

89. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/83-2020,

90. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/84-2020.

 


Úradný vestník 17 2020


 

Broj 16

22 Juna 2020

 

S A D R Ž A J


I IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

80. - Zapisnik o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac na utvrđivanju rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštini opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine),

 

81. - Zapisnik o raspodeli odborničkih mandata na osnovu utvrđenih rezultata glasanja za izbor odbornika u Skupštinu opštine Bački Petrovac (21.06.2020. godine).

 


Službeni list br 16 2020


 

Číslo 15

12 júna 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

KOMISIA PRE USKUTOČNENIE VOLIEB ČLENOV RÁD
MIESTNYCH SPOLOČENSTIEV OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

76. - Rozhodnutie o určení volebného miesta pre hlasovanie na voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

77. - Záver o konečnom počte voličov vo volebnej jednotke Miestne spoločenstvo Kulpín,

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

78. - Uznesenie o počte, obsahu, forme a spôsobe vyvesenia Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. júna 2020,

79. - Uznesenie o tlačení zápisnice o práci volebného výboru na uskutočnení hlasovania a ustálení výsledkov hlasovania na voľbu výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.


Úradný vestník 15 2020


 

Číslo 14

10. júna 2020

 

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

ODBORNÁ KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV
OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

71. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2021,

72. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2021,

 

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

73. - Rozhodnutie o oprave Rozhodnutia o ustálení Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. јúna 2020,

74. - Rozhodnutie o ustálení počtu hlasovacích lístkov a počtu kontrolných
lístkov na previerku bezchybnosti volebnej schránky pre hlasovanie na
voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísaných
na 21. júna 2020,

75. - Rozhodnutia o ustálení Súhrnnej volebnej listiny kandidátov na výborníkov
do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 21. јúna
2020 - prečistený text.


Úradný vestník 14 2020


 

Broj 13
09. maja 2020

 

S A D R Ž A J

 

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

63. - Odluka o donošenju Regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period 2019 – 2028,

 

II IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

64. - Odluka o trećim izmenama Poslovnika o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac,

65. - Odluka o izmeni obrazaca za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac u 2020. godini i izmenjeni obrasci,

66. - Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izboraza odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac koji će se održati u 2020. godini,

67. - Odluka o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za odbornike Skupštine Opštine Bački Petrovac koji će se održati u 2020. godini.

68. - Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac na izborima raspisanim za 21. jun 2020. godine,

69. - Izvod iz Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 21. jun 2020. godine,

70. – Rešenje o zaključivanju dela Jedinstvenog biračkog spiska za područje
opštine Bački Petrovac.


Službeni list br.13 - 2020


 

Číslo 12
27. mája 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

34. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

35. - Uznesenie o vynesení Stratégie bezpečnosti cestnej premávky obce Báčsky Petrovec 2019 – 2024,

36. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

37. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

38. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

39. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

40. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec,

41. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členovi a tajomníka Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec,

42. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

 

43. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

44. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Finančnému plánu Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2020,

45. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Finančnému plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadla na rok 2020,

47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a Finančnému plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2020,

48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

49. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2020,

50. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2020,

51. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Plánu príjmov a výdavkov Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2020,

52. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

53. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Kulpín,

54. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany,

II. PREDSEDA ZHROMAŽDENIE OBCE
BÁČSKY PETROVEC

55. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

56. - Uznesenie o zániku platnosti Uznesenia o určení autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec,

 

57. - Uznesenie o určení autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec,

58. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/70-2020,

59. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/74-2020,

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/75-2020,

61. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2020-2021,

62. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2020-2021.


Úradný vestník 12 - 2020