Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 5a
24. jula 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

62. - Odluka o rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 5a - 2018


 

Číslo: 5
24. júla 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

55. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

56. - Uznesenie o ustanovení postupu exhumácie,

57. - Uznesenie o subvencovaní nákladov na prepravu žiakov a študentov v obci Báčsky Petrovec,

58. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

59. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/146-2018,

61. - Rozhodnutie o vypracovaní Odhadu ohrozenia živelnými pohromami a inými nehodami v Obci Báčsky Petrovec a Plánu ochrany a záchrany v mimoriadnych situáciách v Obci Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.5 - 2018


 

Broj 4a
15. juna 2018.

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

53. - Odluka o konsolidovanom završnom računu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2017. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br 4a - 2018


 

Číslo: 4
15. júna 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

37. - Uznesenie o komunálnych činnostiach,

38. - Uznesenie o určení názvov ulíc a vidiekov,

39. - Uznesenie o zmene Uznesenia o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

40. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec,

41. - Uznesenie o tretích zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,

42. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o druhej novelizácii Štatútu Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec,

43. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

44. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

45. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

46. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, 

47. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

48. - Rozhodnutie vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

49. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

50. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

51. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

52. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

 

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2019. 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.4 - 2018


 

Číslo: 3
14. mája 2018.

OBSAH

 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

29. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/69-2018,

30. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/87-2018,

31. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/88-2018,

32. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/101-2018,

33. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, č. 016-4/86-2018,

34. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, č. 016-4/96-2018,

35. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľnosti vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

 

II. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

36. - Pravidlá o správaní sa zamestnancov v zamedzení konfliktu záujmov v Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.3 - 2018


 

Číslo: 2
21. marca 2018.

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

4. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

5. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

6. - Uznesenie o určení názvov ulíc a námestí a označení budov domovými číslami ,

7. - Uznesenie o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

8. - Uznesenie o realizácii rozpočtu jednotky lokálnej samosprávy v časti plánovaných výdavkov pre služby sociálnej ochrany na rok 2018,

9. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2018,

10. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla na rok 2018,

11. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2018,

12. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2018,

13. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

14. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému operatívnemu plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
15. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2018,

16. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2018,

17. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2018,

18. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2018,

19. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre plány,

20. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre plány,

21. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

22. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

23. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

24. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

25. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

26. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/30-2018,

27. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov na uskutočnenie verejného záujmu
v oblasti verejného informovania,

 

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

28. - Uznesenie o doplnení Rokovacieho poriadku Odvolacej komisie Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.2 - 2018


 

Číslo: 1

6. februára 2018

OBSAH

I OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. -Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/14-2018,

2. -Pravidlá o poskytovaní služby osobný sprievodca dieťaťa,

3. -Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2018.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 1 - 2018

Broj: 11 

29.decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

166. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/428-2017

167. -Rešenje o upotrebi  sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/429-2017

168. -Program korišćenja sredstava za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Opštine Bački Petrovac  za  2018. godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 11-2017


 

Broj: 10a 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

165. Odluka o  budžetu   Opštine  Bački Petrovac za 2018.godinu.


Preuzmite ovde:

Službeni list 10a - 2017


 

Broj: 10 

26.  decembra 2017. godine

SADRŽAJ

I      SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Odluka o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama,
 1. - Odluka o usvajanju Završnog likvidacionog bilansa Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o raspodeli likvidacionog ostatka Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac – u likvidaciji,
 1. - Odluka o čuvanju poslovnih knjiga i dokumenata privrednog društva koje je prestalo likvidacijom -  Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o okončanju postupka likvidacije Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Bački Petrovac“ Bački Petrovac,
 1. - Odluka o izradi Plana detalјne regulacije biciklističke staze uz kanal OKM HS DTD Novi Sad – Savino Selo u KO Bački Petrovac,
 1. - Odluka o osnivanju Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Odluka o kućnom redu u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama na teritoriji Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja   JKP „Progres“ Bački Petrovac za 2018. godinu i trogodišnji program poslovanja za period 2018 – 2020. godine,
 1. - Rešenje o davanju saglasnosti na  trogodišnji Program poslovanja JP za komunalne i stambene poslove „Komunalac“ Maglić za 2018, 2019. i 2016. godinu,
 1. - Rešenje o postavlјanju komandanta, zamenika komandanta, načelnika i članova Opštinskog štaba za vanredne situacije Opštine Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o imenovanju predstavnika Opštine Bački Petrovac u Međuopštinsku radnu grupu za koordinaciju međusobne saradnje u upravlјanju komunalnim otpadom,
 1. - Rešenje o dopuni Rešenja o izboru članova Saveta za međunacionalne odnose u Opštini Bački Petrovac,
 1. - Rešenje o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,
 1. - Rešenje o imenovanju novog člana Školskog odbora Osnovne škole „Jan Amos Komenski“ Kulpin,

  II   OPŠTINSKO VEĆE  OPŠTINE  BAČKI PETROVAC

 1. - Rešenje o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, br. 016-4/423-2017,
 1. - Rešenje o povećanju aproprijacije,
 1. - Pravilnik o uslovima i načinu korišćenja službenih vozila Opštine Bački Petrovac.


Preuzmite ovde:

Službeni list br. 10 - 2017


 

Broj 9a
30. novembra 2017.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 1. - Lokalni  antikorupcijski   plan   (L A P)  za  Opštinu  Bački Petrovac.

Preuzmite ovde:

Službeni list br. 9a - 2017


 

Číslo 9 
30. novembra 2017

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

121. - Uznesenie o práve prednostného nájmu poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
122. - Uznesenie o určení názvu predĺženia ulice,
123. - Uznesenie o druhých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,
124. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu VKP Progres, Báčsky Petrovec,
125. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
126. - Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
127. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
128. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov,
129. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
130. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
131. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
132. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
133. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
134. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
135. - Záver o návrhu zloženia novej Komisie pre vracanie pozemkov, ktoré prešli do spoločenského vlastníctva na základe poľnohospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou v dôsledku nerealizovaných záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

136. - Rozhodnutie o stanovení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2018 na území obce Báčsky Petrovec,
137. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva a poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
138. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/337-2017,
139. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/382-2017,
140. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/383-2017,
141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016- 4/384-2017,
142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/385-2017,

 

III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

143. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie cyklistického chodníka vedľa kanála Základnej kanálovej siete hydrosystému DTD Nový Sad – Savino Selo v k.o. Báčsky Petrovec,

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC

144. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec (mandátne obdobie 2017 -2021),

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ

145. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić (mandátne obdobie 2017 -2021).

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 9 - 2017