Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Úradný vestník Obce Báčsky Petrovec

Broj 9

6. aprila 2020

 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

16 - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

17. - Rešenje o utvrđivanju prestanka mandata odbornika Skupštine opštine Bački Petrovac,

 

II OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

18. - Odluka o određivanju autobuskih stajališta za gradski, prigradski i međumesni prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

19. - Rešenje o određivanju taksi stajališta za taksi prevoz putnika na teritoriji opštine Bački Petrovac,

20. - Rešenje o povećanju aproprijacije, broj 016-4/40-2020

 


Službeni list br.9 - 2020


 

Číslo 8

31. marca 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

15. - PRÍKAZ – ŠTVRTÁ ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 8 - 2020


 

Číslo 7

26. marca 2020

 

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

14. - PRÍKAZ – TRETIA ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 7 - 2020


 

Číslo 6

23. marca 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

13. - PRÍKAZ – DRUHÁ ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 6 - 2020


 

Číslo 5

20. marca 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

12. - PRÍKAZ – PRVÁ ZMENA A DOPLNOK ZMIEN A DOPLNKOV PRÍKAZU z 18. 03. 2020 Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 5 - 2020


 

Číslo 4

18. marca 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

11. - PRÍKAZ – ZMENY A DOPLNKY Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 4 - 2020


 

Číslo 3

17. marca 2020

O B S A H

 

I. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

10. - ODPORÚČANIA a PRÍKAZ Obecného štábu pre mimoriadne situácie obce Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 3 - 2020


 

 

Číslo: 2

16. marca 2020

O B S A H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

4. - Rozhodnutie o prerušení všetkých volebných úkonov pri uskutočnení volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, vypísaných na 26. apríla 2020,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

5. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/17-2020,

6. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/18-2020,

7. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/37-2020,

8. - Rozhodnutie o prevode užívacieho práva k nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,

9. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec na rok 2020.

Prevzať tuná:


Úradný vestník 2 - 2020


 

Broj 1

04. marta 2020

S A D R Ž A J

 

I IZBORNA KOMISIJA
OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

1. - ROKOVNIK za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac raspisanih za 26. april 2020. godine,

 

2. - OBRASCI AKATA za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Bački Petrovac u 2020. godini,


3. - Odluka o drugim izmenama Poslovnika o radu Izborne komisije Opštine Bački Petrovac.

 

Číslo 1

04. marca 2020    

O B S A H

 

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

1. - LEHOTNÍK na výkon volebných úkonov v postupe uskutočnenia volieb
výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec vypísaných na
26. apríla 2020,

 

2. - TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec v roku 2020,

 

3. - Uznesenie o druhých zmenách Rokovacieho poriadku Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.

 

Preuzmite ovde /  Prevzať tuná:


Službeni list br. 1 - 2020


Broj 10a
24 decembraa 2019
 

S A D R Ž A J


I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

134. - Odluka o budžetu Opštine Bački Petrovac za 2020. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 10a - 2019


 

Číslo: 10
29. novembra 2019

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

114. - Uznesenie о vynesení Rozvojového plánu Obce Báčsky Petrovec 2020-2027,

115. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

116. - Uznesenie o komunálnom inšpekčnom dozore,

117. - Uznesenie o zmene Uznesenia o komunálnych činnostiach,

118. - Uznesenie o založení s.r.o. Regionálne inovačné centrum Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,

119. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia na rok 2020 a k trojročnému programu hospodárenia na obdobie rokov 2020-2022 Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,

120. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k trojročnému Programu hospodárenia na obdobie rokov 2020, 2021 a 2022 Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,

121. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,

122. - Rozhodnutie o odvolaní členky Obecnej rady rodičov Obce Báčsky Petrovec
pre školský, resp. pracovný rok 2019/2020,

123. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Obecnej rady rodičov Obce Báčsky Petrovec pre školský, resp. pracovný rok 2019/2020,

 

124. - Rozhodnutie o zániku funkcie členov, resp. zástupcov členov Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

 

II OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

125. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/249-2019,

126. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 1/250-2019,

127. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 1/251-2019,

128. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/277-2019,

129. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/278-2019,

130.- Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/279-2019,

131. - Program o zmenách Programu používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

132. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

 

III. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY
OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

133. - Pracovný poriadok.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník 10 - 2019


 

Broj 9
29. novembra 2019

S A D R Ž A J

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

 

113. - Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Bački Petrovac za 2019. godinu.

 

Preuzmite ovde:


Službeni list br. 9a - 2019