Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 1, 
02. februára 2016
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Uznesenie o maximálnom počte zamestnancov na dobu neurčitú v organizačných formách v systéme lokálnej samosprávy Obce Báčsky Petrovec za rok 2015,
2. - Uznesenie o zmene Uznesenia o založení Rady pre zamestnanosť Obce Báčsky Petrovec,
3. - Uznesenie o určení názvov parkov pred Knižnicou Štefana Homolu v Báčskom Petrovci a stánku Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec v centre Báčskeho Petrovca,
4. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
5. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

6. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/12-2016.