Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 1 
31. januára 2017.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Uznesenie o schválení Začiatočnej likvidačnej bilancie Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac – V LIKVIDÁCII,
2. - Uznesenie o zmene Uznesenia o verejnej kanalizácii, odvádzaní a čistení odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,
3. - Uznesenie o zmenách uznesení, ktorými sú predpísané peňažné tresty za priestupky,
4. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
5. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľnosti z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
6. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
7. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

8. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania,
9. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej dopravy na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2017.Prevzať tuná: