Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 11, 
14. júna 2016

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

46. - Rozhodnutie o potvrdení mandátov výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
47. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
48. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
49. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
50. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
51. - Rozhodnutie o voľbe zástupkyne predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
52. - Rozhodnutie o ustanovení tajomníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
53. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii predsedu Obce Báčsky Petrovec,
54. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu vo funkcii členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
56. - Rozhodnutie o voľbe predsedu Obce Báčsky Petrovec,
57. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
58. - Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
59. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre administratívno-mandátne otázky.

 


Prevzať tuná: