Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 12
27. mája 2020

O B S A H

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

34. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

35. - Uznesenie o vynesení Stratégie bezpečnosti cestnej premávky obce Báčsky Petrovec 2019 – 2024,

36. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

37. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

38. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

39. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

40. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členov a tajomníka Komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec,

41. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu, členovi a tajomníka Druhostupňovej komisie pre uskutočnenie volieb členov rád miestnych spoločenstiev obce Báčsky Petrovec,

42. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

 

43. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

44. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Finančnému plánu Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2020,

45. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Finančnému plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadla na rok 2020,

47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce a Finančnému plánu Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2020,

48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2020,

49. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2020,

50. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2020,

51. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce a Plánu príjmov a výdavkov Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2020,

52. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,

53. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Kulpín,

54. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany,

II. PREDSEDA ZHROMAŽDENIE OBCE
BÁČSKY PETROVEC

55. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

 

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

56. - Uznesenie o zániku platnosti Uznesenia o určení autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec,

 

57. - Uznesenie o určení autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich na území obce Báčsky Petrovec,

58. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/70-2020,

59. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/74-2020,

60. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/75-2020,

61. - Program monitoringu hluku na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2020-2021,

62. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2020-2021.


Úradný vestník 12 - 2020