Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 10, 
30. mája 2016

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

124. - Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec – (prečistený text),
125. - Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić – (prečistený text),
126. - Uznesenie o platoch členov Obecnej rady na stálej práci v Obci Báčsky Petrovec,
127. - Uznesenie o zmene Uznesenia o utvorení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,
128. - Uznesenie o zmene Uznesenia o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
129. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
130. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
131. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
132. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
133. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2016,
134. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2016,
135. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2016,
136. - Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,
137. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
138. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
139. - Rozhodnutie o vymenovaní nových členov Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
140. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
141. - Rozhodnutie o vymenovaní nových členov Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
142. - Rozhodnutie o vymenovaní predstaviteľov Obce Báčsky Petrovec do
Zhromaždenia s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac – Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business & Innovation centre Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
143. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o vymenovaní členov Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
144. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o vymenovaní členov Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V OBCI BÁČSKY PETROVEC

145. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

146. - Rozhodnutie o ustanovení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
147. - Rozhodnutie o určení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec v stálom pracovnom pomere,
148. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/266-2016,
149. - Rozhodnutie o založení Rady pre bezpečnosť cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec.

 


Prevzať tuná: