Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 15, 
30. septembra 2016

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

150. - Uznesenie o doplnení Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
151. - Uznesenie o spôsobe a podmienkach subvencovania nákladov za pobyt detí v Predškolskej ustanovizni Včielka v Báčskom Petrovci,
152. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
153. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
154. - Rozhodnutie o udelení Ceny obce Báčsky Petrovec na rok 2016,
155. - Rozhodnutie o udelení Ceny obce Báčsky Petrovec na rok 2016,
156. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2016,
157. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2015,
158. - Rozhodnutie o odvolaní členov Rady pre rodovú rovnosť,
159. - Rozhodnutie o voľbe nových členov Rady pre rodovú rovnosť,
160. - Rozhodnutie o odvolaní členov Rady pre mladých,
161. - Rozhodnutie o voľbe nových členov Rady pre mladých,
162. - Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
163. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
164. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
165. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
166. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec na pracovný rok 2016/2017,
167. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre plány,
168. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
169. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
170. - Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
171. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
172. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
173. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
174. - Záver ohľadom opravy chýb v Rozhodnutiach o odvolaní členov dozorných výborov vo VKP Progres, Báčsky Petrovec, VKP Komunalac, Maglić a VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec,
175. - Oprava Uznesenia o prvej novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania Spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić – (prečistený text).

 


Prevzať tuná: