Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 16 
14. oktobar 2016.

SADRŽAJ

I  OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAČKI PETROVAC

176. - Odluka o raspisivanju  javnog oglasa za davanje u zakup i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac sa tekstom Oglasa za javnu licitaciju u  prvom krugu za davanje u zakup  i na korišćenje polјoprivrednog zemlјišta u državnoj svojini u Opštini Bački Petrovac.

 


Preuzmite ovde: