Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 17, 
28. októbra 2016

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

177. - Uznesenie o druhých zmenách Uznesenia o založení Knižnice Štefana Homolu,
178. - Uznesenie o stanovení úmrtia osôb mimo zdravotníckej ustanovizne na území Obce Báčsky Petrovec,
179. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
180. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
181. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
182. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
183. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
184. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
185. - Rozhodnutie o odvolení riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
186. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
187. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany,
188. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
189. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročných programov ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec,
190. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre mladých,
191. - Rozhodnutie o voľbe člena Rady pre mladých,
192. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
193. - Záver ohľadom opravy chýb v Rozhodnutiach o zániku funkcie riaditeľa, resp. vymenovaní úradujúceho riaditeľa VKP Progres, Báčsky Petrovec,

II. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

194. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany na mandátne obdobie 2017 – 2021.

 


Prevzať tuná: