Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 19, 
30. novembra 2016

OBSAH
 

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

227. - Rozhodnutie о stanovení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2017 na území Obce Báčsky Petrovec,
228. - Rozhodnutie o určení lekárov pre odborné stanovenia času a príčiny úmrtia osôb mimo zdravotníckej ustanovizne a vydaní potvrdení o úmrtí na území Obce Báčsky Petrovec,
229. - Rozhodnutie o určení úhrady za práce odborného stanovenia času a príčiny úmrtia osôb mimo zdravotníckej ustanovizne a vydanie potvrdení o úmrtí na území Obce Báčsky Petrovec,
230. - Rozhodnutie o utvorení Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec,
231. - Rozhodnutie o utvorení Tímu pre uskutočnenie Regionálneho programu bytového zaopatrenia utečencov.

 


Prevzať tuná: