Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 2, 
27. april 2015
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
 

22. - Uznesenie o verejných parkoviskách na území Obce Báčsky Petrovec,
23. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku Direkcija za izgradnju Bački Petrovac, Báčsky Petrovec na rok 2015,
24. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2015,
25. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Informačného strediska Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2015,
26. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2015,
27. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2015,
28. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2015,
29. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2015,
30. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

31. - Rozhodnutie o výške začiatočnej sumy nájomného pre podnikateľský priestor a športové objekty, ktorými nakladá Obec Báčsky Petrovec,
32. - Rozhodnutie o výške začiatočnej sumy nájomného za používanie športovej haly a iného priestoru na Základnej škole Žarka Zrenjanina v Maglići,
33. - Rozhodnutie o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených pre spolufinancovanie programov humanitárneho, kultúrno-osvetového, invalidného a náboženského charakteru a iných programov a aktivít významných pre Obec Báčsky Petrovec, ktoré v roku 2015 realizujú mimovládne organizácie;
34. - Program monitoringu hluku Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2015-2016.

Prevzať tuná: