Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 2 
23. február 2017.

OBSAH

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

10. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Rady pre zamestnanosť Obce Báčsky Petrovec,
11. - Rozhodnutie o odvolaní člena a vymenovaní nového člena Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec,
12. - Rozhodnutie o utvorení a vymenovaní členov Odvolacej komisie,
13. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/36-2017,
14. - Pravidlá o spôsobe vedenia evidencie komisií a iných pracovných telies orgánov Obce Báčsky Petrovec,
15. - Program monitoringu hluku na území Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2017-2018,
16. - Program sledovania kvality povrchových vôd na území Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2017 – 2018.

 


Prevzať tuná: