Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 20, 
29. decembra 2016

OBSAH
 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
232. – Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
233. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku výborníckeho mandátu výborníčky Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
234. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
235. - Rozhodnutie o odvolaní členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
236. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
237. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VP pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na rok 2017,
238. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres, Báčsky Petrovec na rok 2017,
239. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2016,
240. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k novelizácii Štatútu Knižnice Štefana Homolu s r.o. Báčsky Petrovec,
241. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
242. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
243. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,
244. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,
245. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
246. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

247. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/430-2016,
248. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/431-2016,
249. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2017.


Prevzať tuná: