Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 3, 
12. marec 2016
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

9. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2016,
10. - Uznesenie o zmene Uznesenia o Obecnej rade Obce Báčsky Petrovec,
11. - Rozhodnutie o odvolaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
12. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
13. - Rozhodnutie o odvolaní člena Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
14. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
15. - Rozhodnutie o odvolaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,
16. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

II. PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

17. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín na mandátne obdobie rokov 2016 -2020,

III. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

18. - Rozhodnutie o novelizácii Rokovacieho poriadku Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec.