Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 3 
15. marec 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

17. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
18. - Uznesenie o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec,
19. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o komunálnych činnostiach,
20. - Uznesenie o určení priestorov, na ktorých nie je dovolené verejné zhromažďovanie na území Obce Báčsky Petrovec,
21. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o úprave verejných priestranstiev obce,
22. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
23. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k ročnému Plánu Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
24. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2017,
25. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
26. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
27. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany,

II PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC
28. - Uznesenie o opätovnom vypísaní volieb členov rady Miestneho spoločenstva Hložany na mandátne obdobie 2017 – 2021,

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
29. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/63-2017,
30. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/64-2017,

IV. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC
31. - Pravidlá o bezpečnosti informačno-komunikačného systému Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 3 - 2017