Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 3
29. marca 2019
OBSAH

 

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Štatút Obce Báčsky Petrovec,
22. - Uznesenie o sieti verejných predškolských ustanovizní na území obce Báčsky Petrovec,
23. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-12/2019-02,
24. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-13/2019-02,
25. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode práv verejného vlastníctva Republiky Srbsko k stavebnému pozemku v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec bez úhrady, číslo 011-14/2019-02,
26. - Uznesenie o preprave cestujúcich v cestnej doprave na území obce Báčsky Petrovec,
27. - Uznesenie o taxislužbe na území obce Báčsky Petrovec,
28. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o verejných parkoviskách na území obce Báčsky Petrovec,
29. - Rozhodnutie o odvolaní členov Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
30. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2019,
31. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec na rok 2019,
32. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Turistickej organizácie obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
33. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec na rok 2019,
34. - Rozhodnutie o odvolaní zástupkyne predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec - k.o. Kulpín,
35. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín,
36. - Rozhodnutie o odvolaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
37. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu obce Báčsky Petrovec,
38. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre rozpočet a financie,
39. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Komisie pre rozpočet a financie,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

40. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/57-2019,

III. NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY
OBCE BÁČSKY PETROVEC

41. - Pravidlá o bližšej úprave postupu verejného obstarávania.

 

Úradný_vestník_3_2019.pdf

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih