Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 4, 
25. juna 2015
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

58. - Uznesenie o modeli a metóde privatizácie ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
59. - Uznesenie o účasti Obce Báčsky Petrovec v realizácii projektu výstavby podzemného kábla v Priemyselnej zóne v Báčskom Petrovci,
60. - Uznesenie o začatí postupu likvidácie Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
61. - Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec, Republika Srbsko a Mestom Martin, Slovenská republika,
62. - Rozhodnutie o odvolaní obecnej verejnej právnej zástupkyne Obce Báčsky Petrovec,
63. - Rozhodnutie o ustanovení obecného právneho zástupcu Obce Báčsky Petrovec,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

64. - Rozhodnutie o úhrade osobám angažovaným na uskutočnení protiľadovcovej ochrany,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

65. - Rozhodnutie o utvorení Obecného štábu pre sledovanie prác v poľnohospodárstve.

 

Prevzať tuná: