Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 4
27. apríl 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

32. - Uznesenie o spoluzaložení verejného podniku pre územné a urbanistické plánovanie a projektovanie Ústav pre urbanizmus Vojvodiny, Nový Sad,
33. - Uznesenie o schválení Začiatočnej likvidačnej správy,
34. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
35. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch výborníkov Zhromaždenia obce, členov Obecnej rady a členov pracovných telies Zhromaždenia obce (stálych a dočasných), Obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec,
36. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Múzea vojvodinských Slovákov na rok 2017,
37. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2017,
38. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu Slovenského vojvodinského divadla na rok 2017,
39. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2017,
40. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2017,
41. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o voľbe členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
42. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
43. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
44. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
45. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
46. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
47. - Rozhodnutie o odvolaní členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
48. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,

II OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

49. - Rozhodnutie o utvorení a vymenovaní členov Komisie pre zhodnotenie programov združení občanov,
50. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na užívanie,
51. - Rozhodnutie o poskytnutí nehnuteľnosti na užívanie,

III. OBECNÝ ŠTÁB PRE MIMORIADNE SITUÁCIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

52. - Rokovací poriadok Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 4 - 2017