Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 4
15. júna 2018.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

37. - Uznesenie o komunálnych činnostiach,

38. - Uznesenie o určení názvov ulíc a vidiekov,

39. - Uznesenie o zmene Uznesenia o určení minimálnej úhrady za bežnú a investičnú údržbu budov a úhrady za prácu núteného profesionálneho správcu,

40. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o taxislužbe na území Obce Báčsky Petrovec,

41. - Uznesenie o tretích zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,

42. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o druhej novelizácii Štatútu Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec,

43. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

44. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,

45. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

46. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, 

47. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

48. - Rozhodnutie vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,

49. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

50. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,

51. - Rozhodnutie o odvolaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

52. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,

 

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2019,

85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2019. 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č.4 - 2018