Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 5, 
23. marta 2016
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

20. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/47-2016,
22. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/48-2016,
23. - Pravidlá o spolufinancovaní projektov pre uskutočnenie verejného záujmu v oblasti verejného informovania,
24. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2016.