Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 5 
12. júna 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

54. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
55. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
56. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
57. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
58. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
59. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići, NÁČELNÍČKA OBECNEJ SPRÁVY

II. OBCE BÁČSKY PETROVEC
60. - Pravidlá o disciplinárnej zodpovednosti a zodpovednosti za škodu v Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
61. - Kódex správania da úradníkov a zriadencov Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

III. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

62.- Oprava Uznesenia o schválení Začiatočnej likvidačnej správy VP Direkcija za izgradnju Bački Petrovac - v likvidácii.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 5 - 2017