Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 6,
10. júl 2014

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

82. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nezastavanéhostavebného pozemku z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
83. - Uznesenie o pristúpení k vypracovaniu zástavy Obce Báčsky Petrovec,
84. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2014,
85. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Múzeavojvodinských Slovákov na rok 2014,
86. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu a programu práce Slovenského vojvodinského divadlana rok 2014,
87. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2014,
88. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2014,
89. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
90. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
91. - Rozhodnutie oodvolaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
92. - Rozhodnutie ovymenovaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
93. - Rozhodnutie oodvolaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenskéhov Kulpíne,
94. - Rozhodnutie ovymenovaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jána Amosa Komenského v Kulpíne,
95. - Rozhodnutie oodvolaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jozefa MarčokaDragutínav Hložanoch,
96. - Rozhodnutie ovymenovaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutínav Hložanoch,
97. - Rozhodnutie oodvolaníčlenovŠkolského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
98. - Rozhodnutie ovymenovaní členovŠkolského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
99. - Rozhodnutie oodvolaníčlenovŠkolského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
100. - Rozhodnutie ovymenovaní členovŠkolského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
101. - Kódex obliekania na zasadnutiachZhromaždenia obce Báčsky Petrovec a Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

102. - Uznesenie o znížení úhrady za úpravu stavebného pozemku hospodárskemu subjektu s.r.o. Blockx, podnik na výrobu a export-import, Báčsky Petrovec,
103. - Rozhodnutie o utvorení Komisiepre prenájom, scudzenie a zozbieranie nehnuteľnostído verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
104. - Rozhodnutie o úhrade osobám angažovaným na uskutočnení protiľadovcovej ochrany,
105. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k novým cenám komunálnych služieb VKP Progres, Báčsky Petrovec,
106. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,číslo: 016- 4/132-2014,
107. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,číslo: 016- 4/132a-2014,
108. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,číslo: 016- 4/132b-2014,
109. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,číslo: 016- 4/132c-2014,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

110. - Rozhodnutie o u tvorení Komisie pre poskytnutie pomoci utečencom,

KOMISIAPRE POSKYTNUTIEPOMOCI UTEČENCOM

111. - Pravidlá o podmienkach, meradlách a postupe voľby užívateľov a udelenie pomoci pre zlepšenie podmienok bývania utečencov obstaraním stavebného materiálu.

Prevzat tuná:

Úradný vestník č. 6 - 2014