Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 6, 
13. apríla 2016
 
OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

25. - Uznesenie o zmenách Rokovacieho poriadku Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
26. - Rozhodnutie o ustálení SÚHRNNEJ VOLEBNEJ LISTINY na voľby výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách vypísaných na 24. apríla 2016,

II. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

27. - Oprava Rozhodnutia o určení VOLEBNÝCH MIEST pre hlasovanie na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.