Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 6 
24. júla 2017.

OBSAH

I ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o novelizácia Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
64. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
65. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o založení Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
66. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Múzea vojvodinských Slovákov,
67. - Uznesenie o subvencovaní trov prepravy žiakov a študentov s bydliskom v obci Báčsky Petrovec,
68. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec
69. - Uznesenie o uskutočnení verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić s textom verejného súbehu na voľbu riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
70. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie súbehu na voľbu riaditeľov verejných podnikov, ktorých zakladateľ je Obec Báčsky Petrovec,
71. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
72. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúcej riaditeľky Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci,
73. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
74. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
75. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
76. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby na prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
77. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
78. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
79. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
80. - Rozhodnutie o vymenovaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrеnjanina v Maglići,
81. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Uzneseniu o novelizácii Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov,
82. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2017,
83. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2017,

KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V ŠTÁTNOM VLASTNÍCTVE NA ÚZEMÍ OBCE BÁČSKY PETROVEC

84. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018,
85. - Verejná výzva na uskutočnenie práva užívania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec bez platenia úhrady na rok 2018,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/185-2017,
87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/186-2017,
88. - Rozhodnutie o poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
89. - Rozhodnutie o určovaní stanovíšť vozidiel taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
90. - Rozhodnutie o určovaní cien taxislužby na území obce Báčsky Petrovec,
91. - Program optimálneho organizovania taxislužby na území obce Báčsky Petrovec v období rokov 2017 – 2021,

ODVOLACIA KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

92. - Rokovací poriadok Odvolacej komisie,

III. MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY

93. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 6 - 2017


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih