Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 6
24. septembra 2018

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

63. - Uznesenie o pristúpení k zmene Štatútu Obce Báčsky Petrovec,

64. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

65. - Rozhodnutie o návrate do funkcie predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,

66. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

67. - Rozhodnutie o udelení Osobitného verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2018,

68. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2017,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

69. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/160-2018,

70. - Rozhodnutie o zániku práce na postavení náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

71. - Rozhodnutie o ustanovení úradujúcej náčelníčky Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

72. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti cestnej premávky na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2018.

Prevzať tuná:


Úradný vestník č.6 - 2018


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih