Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 7 
26. septembra 2017.

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

95. - Uznesenie o maximálnom počte zamestnancov na dobu neurčitú v organizačných formách v systéme lokálnej samosprávy Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
96. - Uznesenia o zmene Uznesenia o založení Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
97. - Uznesenie o práve na bezplatnú desiatu a olovrant, ako aj stravovanie žiakov základných škôl v obci Báčsky Petrovec,
98. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
99. - Rozhodnutie o udelení Ceny Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
100. - Rozhodnutie o udelení osobitného Verejného uznania Obce Báčsky Petrovec na rok 2017,
101. - Rozhodnutie o udelení Športového uznania Obce Báčsky Petrovec za rok 2016,
102. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
103. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić.
104. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec,
105. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
106. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
107. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
108. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
109. - Rozhodnutie o odvolaní členov Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
110. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie pre voľbu členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić,
111. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre uznania,
112. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre uznania,
113. - Rozhodnutie o odvolaní člena Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,
114. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Správnej rady Múzea vojvodinských Slovákov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

115. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/244-2017,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

116. - Rozhodnutie o vymenovaní pracovnej skupiny pre vypracovanie Lokálneho antikorupčného plánu pre Obec Báčsky Petrovec,

IV. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

117. - Oprava verejnej výzvy na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území obce Báčsky Petrovec na rok 2018.


 

Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 7 - 2017