Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 7
02. novembra  2018

O B S A H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

74. - Uznesenie o lehote a spôsobe uskutočnenia verejnej rozpravy o predbežnom návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec a o príprave a ustálení návrhu Štatútu Obce Báčsky Petrovec,

75. - Uznesenie o začatí postupu scudzenia nehnuteľností z verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,

76. - Uznesenie o financovaní kádrov a vybavenia v Dome zdravia Báčsky Petrovec,

77. - Uznesenie o zmene Uznesenia o sieti Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,

78. - Uznesenie o štvrtých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,

79. - Rozhodnutie o zániku funkcie riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,

80. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,

81. - Akčný plán pre oblasti: sociálna a zdravotná ochrana 2018 -2020,

 

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

 

82. - Rozhodnutie o zvýšení apropriácie, číslo 016-4/205-2018,

 

83. - Rozhodnutie o zmene apropriácie, číslo 016-4/206-2018,

84. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/207-2018,

85. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/208-2018,

86. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/209-2018,

87. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/210-2018,

88. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/219-2018,

89. - Rozhodnutie o poskytnutí na používanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec.

 

Prevzať tuná:


Úradný vestník č.7 - 2018