Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 8, 
28. novembra 2015
 
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

106. - Uznesenie o zrušení Fondu pre rozvoj poľnohospodárstva Obce Báčsky Petrovec,
107. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Ročnému plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na pracovný rok 2015/2016,
108. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
109. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
110. - Rozhodnutie o vymenovaní nového zástupcu predsedu Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
111. - Rozhodnutie o odvolaní členky Komisie pre rozpočet a financie,
112. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre rozpočet a financie,
113. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
114. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
115. - Rozhodnutie o odvolaní predsedníčky Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec, zladené s rozsudkom Správneho súdu, Oddelenia v Novom Sade III-11 U.10838/15 (2013) zo 14.10.2015

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

116. - Rozhodnutie o zrušení Rozhodnutia o vytvorení práva úradnosti k veciam vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
117. - Rozhodnutie o použití prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/244-2015,
118. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/273-2015,
119. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/274-2015,
120. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/275-2015,
121. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/276-2015,
122. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/277-2015,
123. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/278-2015,
124. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/279-2015,
125. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/280-2015,
126. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/284-2015,
127. - Rozhodnutie o určení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2016 na území Obce Báčsky Petrovec.