Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 8, 
8. mája 2016
 
OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

34. - Správa o výsledkoch volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na voľbách, ktoré sa konali 24. apríla 2016,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

35. - Rozhodnutie o odvolaní náčelníka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
36. - Rozhodnutie o ustanovení úradujúceho náčelníka Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
37. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/162-2016,
38. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-4/164-2016,
39. - Pravidlá o práci Komisie pre bezpečnosť dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec


Prevzať tuná: